Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-035980-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Uỷ ban nhân dân xã, phường; Uỷ ban nhân dân huyện
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành, thị lập danh sách số lượng người có công trên địa phương minh
Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành, thị nộp danh sách về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, Vinh, Nghệ An)
Bước 3: Sở Lao động Thương binh và Xã hội tiến hành phân bổ chỉ tiêu, số l¬ượng điều dưỡng cho các huyện, thành, thị (trên cơ sở số lượng đối tượng người có công đang quản lý) và thông báo số lượng điều dưỡng cho Trung tâm điều dưỡng người có công với cách mạng tỉnh Nghệ An
Bước 4: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện, thành, thị nhận kết quả tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An (Số 12, Trường Thi, Vinh, Nghệ An)
Quyết định điều dưỡng, danh sách đối tượng điều dưỡng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ điều dưỡng - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-035980-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
42