Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-039911-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Việc làm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cán bộ của doanh nghiệp chuẩn đị đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 12 đường Trường Thi - thành phố Vinh - Nghệ An).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ và tiến hành thẩm định hồ sơ:
* Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp;
* Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính trong tuần.
Bước 3: Trong thời hạn 15 ngày ( tính theo ngày làm việc ) kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ, hợp lệ đơn vị đến nhận giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính - Trung tâm giao dịch một cửa của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội (Số 12 đường Trường Thi - thành phố Vinh - Nghệ An)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có địa điểm và trụ sở làm việc dành cho hoạt động giới thiệu việc làm ổn định từ 36 tháng trở lên, nằm ở vị trí thuận lợi và đủ diện tích cho việc giao dịch, hoạt động của Doanh nghiệp
Có ít nhất 05 nhân viên có trình độ cao đẳng trở lên thuộc các chuyên ngành kinh tế, luật, ngoại ngữ; mỗi chuyên ngành phải có ít nhất một người. Người được tuyển dụng vào Doanh nghiệp để hoạt động giới thiệu việc làm phải là người có lý lịch rõ ràng, phẩm chất đạo đức tốt, không có tiền án được Uỷ ban nhân dân cấp xã nơi người đó cư trú xác nhận
Có ít nhất 300 triệu đồng Việt Nam ký quỹ tại Ngân hàng để giải quyết các rủi ro và các khoản đền bù có thể xảy ra trong quá trình hoạt động
Diện tích làm việc và hoạt động của Doanh nghiệp phải đảm bảo bố trí đủ các phòng: tư vấn, giới thiệu và cung ứng lao động, thông tin thị trường lao động và có trang thiết bị máy vi tính, điện thoại, máy fax, email và các tài liệu liên quan đến thị trường lao động và các trang thiết bị khác để phục vụ khách hàng
Đơn đề nghị cấp giấy phéo hoạt động giới thiệu việc làm
Bản sao giấy phép đăng ký kinh doanh của Doanh nghiệp (có công chứng)
Bản sao ( có công chứng ) một trong các giấy tờ sau
+ Giấy chứng nhận quyền sở hữu hoặc văn bản giao trụ sở làm việc cho Doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng thuê trụ sở làm việc để đảm bảo cho hoạt động giới thiệu việc làm trong thời hạn tối thiểu 36 tháng;
+ Bản kê khai trang thiết bị, các phương tiện làm việc và đi lại; danh sách nhân viên (kèm theo các văn bằng chuyên môn) của Doanh nghiệp tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép;
+ Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ tối thiểu 300 triệu đồng tại Ngân hàng có công chứng).
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm (Mẫu số 5)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-039911-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Việc làm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32