Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-087957-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Đấu thầu
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày (ngày làm việc) kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ theo quy định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ trình thẩm định phê duyệt hồ sơ mời thầu tại Trung tâm giao dịch một cửa- Ủy ban nhân dân cấp huyện:
- Chuyên viên (theo phân công chuyên quản) tiếp nhận hồ sơ thẩm định:
+ Trường hợp hồ sơ đủ đúng quy định: Ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và làm biên bản giao nhận trong đó giao hẹn ngày trả hồ sơ.
+ Trường hợp hồ sơ không đủ hoặc hồ sơ chưa đúng quy định, không đảm bảo yêu cầu: Trả hồ sơ cho chủ đầu tư, hướng dẫn và đề nghị chủ đầu tư bổ sung đầy đủ hồ sơ theo quy định.
- Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định)
Bước 3: Chủ đầu tư nhận kết quả thẩm định tại Trung tâm giao dịch một cửa theo giấy hẹn Hồ sơ trước khi giao cho chủ đầu tư phải được đóng dấu “Đã thẩm định” trên chữ ký của chuyên viên xử lý trong bản vẽ và tập hồ sơ mời thầu
Chủ đầu tư có trách nhiệm nộp lệ phí thẩm định đầy đủ trước khi trình Ủy ban nhân dân huyện để ra quyết định
Thời gian tiếp nhận: Vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày nghỉ, ngày lễ theo quy định)
Tờ trình của Chủ đầu tư xin thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu
Bản sao văn bản (có chứng thực) về chủ trương đầu tư của cấp có thẩm quyền
Quyết định phê duyệt thiết kế kỹ thuật- dự toán công trình (hoặc quyết định phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình đối với các công trình không phải lập dự án)
Quyết định (hoặc Công văn) phê duyệt kế hoạch đấu thầu của cấp có thẩm quyền
Hồ sơ mời thầu
Dự toán của hồ sơ thiết kế kỹ thuật đã được cấp thẩm quyền phê duyệt
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định thiết kế bản vẽ thi công - Dự toán Tính theo tỷ lệ phần trăm của chi phí xây dựng công trình trước thuế
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-087957-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Đấu thầu
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
18