Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-087958-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân huyện
* Văn bản đăng ký hoạt động phải nêu rõ tên dòng tu, tu viện , trụ sở hoặc nơi làm việc, tên người đứng đầu.
* Trong Nội quy, quy chế hoạt động phải nêu rõ tôn chỉ, mục đích hoạt động, hệ thống tổ chức và quản lý, cơ sở vật chất, hoạt động xã hội, hoạt động quốc tế (nếu có) của dòng tu, tu viện.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Cấp đăng ký hoạt động cho dòng tu, tu viện. Trường hợp không chấp thuận có văn bản nêu rõ lý do
Tổ chức nhận kết quả tại Phòng Nội vụ huyện hoặc qua đường công văn
Thời gian trả kết quả: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ nghỉ)
Văn bản đăng ký hoạt động
Danh sách tu sỹ
Nội quy, quy chế hoạt động của dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký dòng tu, tu viện. (Ban Tôn giáo Chính phủ quy định)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xem xét, cấp đăng ký cho dòng tu, tu viện và các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, thị - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-087958-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
32