Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-087970-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Dân tộc, tôn giáo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chấp thuận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Nội vụ Ủy ban nhân dân cấp huyện
* Văn bản đề nghị nêu rõ người chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần, số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian, địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện đảm bảo cho hoạt động.
* Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ.
- Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ, viết giấy hẹn trao cho người nộp.
- Trường hợp hồ sơ thiếu thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ nghỉ)
Bước 3: Tổ chức tôn giáo nhận kết quả trực tiếp tại Phòng Nội vụ huyện hoặc nhận qua đường công văn. Trường hợp không chấp thuận nêu rõ lý do trong văn bản
Thời gian trả kết quả: Tất cả các ngày làm việc trong tuần (ngày lễ nghỉ)
• Văn bản đề nghị trong đó nêu rõ người tổ chức chủ trì hoạt động, dự kiến thành phần số lượng người tham dự, nội dung hoạt động, thời gian địa điểm diễn ra hoạt động, các điều kiện đảm bảo. (theo mẫu quy định)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký. (Ban Tôn giáo Chính phủ quy định)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đã đăng ký - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-087970-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Dân tộc, tôn giáo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
14