Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-093929-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân liệt sỹ hoặc đại diện thừa kế theo pháp luật làm đơn đề nghị hưởng chế độ tuất liệt sỹ nộp về Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: UBND cấp xã kiểm tra, đối chiếu bản chính, xác nhận vào tờ khai của từng người, lập danh sách kèm theo giấy tờ gửi Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 3: Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện kiểm tra, tiếp nhận sau khi đã trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện ký danh sách trích ngang và tờ trình đề nghị Lao động Thương binh và Xã hội xem xét và chuyển danh sách trích ngang về Phòng Chính sách người có công (Thông qua trung tâm giao dịch một cửa) để tiến hành kiểm tra, thẩm định
Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
Bước 4: Phòng Chính sách người có công Lao động Thương binh và Xã hội kiểm tra giải quyết và trả kết quả cho Phòng Lao động Thương binh và Xã hội huyện
Bản khai thân nhân liệt sỹ
Bản sao giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
Biên bản họp xóm (đối với vợ, chồng liệt sỹ tái giá hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)
Biên bản họp Hội đồng xét duyệt chế độ cấp xã (đối với vợ, chồng liệt sỹ tái giá hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)
Biên bản họp anh em họ tộc (đối với vợ, chồng liệt sỹ tái giá hoặc người có công nuôi dưỡng liệt sỹ)
Giấy chứng nhận tình hình thân nhân liệt sỹ
Hộ khẩu, Giấy chứng minh của người hưởng trợ cấp (bản sao có công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Mẫu số 12 TT1-Bản khai của thân nhân ngời có công
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Giải quyết chế độ tuất cho thân nhân gia đình liệt sỹ - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-093929-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
30