Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-094222-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban nhân dân cấp xã
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 07 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Tiền trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân lập bản khai người có công với cách mạng từ trần kèm giấy khai tử
Bước 2: Ủy ban nhân dân xã xác nhận vào bản khai của từng người, chuyển bản khai kèm giấy khai tử về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Bước 3: Cán bộ chuyên trách tiếp nhận hồ sơ, lập danh sách kèm theo giấy tờ chuyển Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Sở Lao động Thương binh và Xã hội ra quyết định trợ cấp và chuyển về Phòng Lao động Thương binh và Xã hội để chi trả cho thân nhân người có công
Thời gian nhận và trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (Trừ ngày lễ, tết)
Giấy khai tử do Ủy ban nhân dân xã cấp
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần có chứng nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã (theo mẫu)
Hộ khẩu hoặc chứng minh nhân dân của người đề nghị (01 bản phô tô chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động Cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động Cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-094222-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32