Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-094266-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 ngày kể từ nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính Số tiền trợ cấp
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện đề nghị Ủy ban nhân dân phường, xã cung cấp đầy đủ hồ sơ theo quy định
Bước 2: Phòng Lao động Thương binh và xã hội cấp huyện kiểm tra hồ sơ, lập danh sách đề nghị hỗ trợ kinh phí thăm viếng mộ liệt sỹ trình lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện ký
Bước 3: Chuyển hồ sơ trình Sở Lao động Thương binh và Xã hội Nghệ An xét duyệt, cấp chế độ
Thời gian trả kết quả: Các ngày làm việc trong tuần (trừ ngày lễ, tết)
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí di chuyển hài cốt liệt sỹ của thân nhân liệt sỹ có xác nhận của Uỷ ban nhân dân phường, xã nơi đang cư trú
Giấy giới thiệu thăm viếng, hoặc di chuyển hài cốt liệt sỹ đã được chính quyền địa phương nơi cư trú cấp
Giấy xác nhận của Sở Lao động Thương binh và Xã hội hoặc Phòng Lao động Thương binh và Xã hội an táng mộ liệt sỹ ghi rõ Thân nhân liệt sỹ gồm bao nhiêu người (có họ tên cụ thể) đã đến thăm viếng mộ liệt sỹ tại
Vé của phương tiện vận tải công cộng (vé ô tô, vé tàu ngồi)
Một số giấy tờ khác như: Giấy báo tử liệt sỹ ; Giấy chứng nhận gia đình liệt sỹ
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị giải quyết chế độ thăm viếng, di chuyển hài cốt liệt sỹ - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-094266-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
33