Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-094360-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thân nhân của đối tượng chuẩn bị hồ sơ theo quy định và nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
Bước 2: Cán bộ chính sách xã, phường, thị trấn nộp hồ sơ tại Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Thời gian: Trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, tết).
- Trình tự: Chuyên viên Người có công tiếp nhận hồ sơ từ cán bộ chính sách xã, phường, kiểm tra hồ sơ, nếu:
+ Hồ sơ đầy đủ, hợp lệ thì tiếp nhận.
+ Hồ sơ chưa đầy đủ, hợp lệ thì hướng dẫn cho cán bộ chính sách xã, phường bổ sung hồ sơ theo quy định.
Bước 3: - Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội lập danh sách các đối tưọng; soạn thảo Quyết định trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Cấp kinh phí về các xã, phường qua kho bạc nhà nước huyện, thành phố, thị xã.
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần (01 bản theo mẫu)
Giấy chứng tử do Ủy ban nhân dân xã cấp (01 bản chính)
Thẻ Hội viên hội cựu chiến binh (01 bản phô tô công chứng)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai của thân nhân người có công với cách mạng từ trần
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-094360-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
17