Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-126740-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Uỷ ban nhân dân tỉnh Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Nội vụ Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Theo ngành, lĩnh vực hoạt động
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điệnTrụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 60 ngày kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính nằm trong Văn phòng Sở Nội vụ tỉnh Nghệ An (30 - Phan Đăng Lưu - thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An)
- Khi đến nộp hồ sơ, cá nhân đề nghị công nhận Ban chấp hành Hội mang 2 bộ hồ sơ liên quan đến việc đề nghị công nhận Ban chấp hành Hội theo quy định.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ. Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính hàng ngày (trừ ngày lễ, nghỉ).
Bước 3: Ủy ban nhân dân tỉnh gửi Quyết định cho phép sáp nhập, hợp nhất, chia, tách quỹ theo đường bưu điện về địa chỉ của quỹ, các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan sau 60 ngày
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có cam kết đóng góp tài sản của cá nhân, tổ chức là sáng lập viên; cơ cấu tổ chức phù hợp với các quy định của pháp luật có liên quan; có trụ sở giao dịch
Có đầy đủ hồ sơ theo quy định
Có tài khoản với đủ số tiền của sáng lập viên đã cam kết đóng góp tại Ngân hàng, Kho bạc Nhà nước nơi quỹ đăng ký mở tài khoản và xác nhận của Hội đồng quản lý quỹ đối với tài sản khác đã cam kết đóng góp của các sáng lập viên
Điều kiện đối với sáng lập viên thành lập quỹ
+ Công dân Việt Nam đủ 18 tuổi trở lên, có đủ năng lực hành vi dân sự được thành lập quỹ;
+ Tổ chức của Việt Nam, doanh nghiệp liên doanh và doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài được thành lập hợp pháp tại Việt Nam, có khả năng đóng góp tài sản cho quỹ theo cam kết, được ban lãnh đạo tổ chức, doanh nghiệp nhất trí thành lập quỹ bằng văn bản và quyết định cử người đại diện đứng ra lập quỹ;
+ Cá nhân, tổ chức được thừa kế theo di chúc mà có nghĩa vụ thực hiện yêu cầu lập quỹ của người để lại tài sản hoặc yêu cầu của người hiến tặng tài sản thông qua hợp đồng để lập quỹ thì được đại diện đứng ra lập quỹ;
+ Cá nhân, tổ chức nước ngoài được góp tài sản với cá nhân, tổ chức Việt Nam để thành lập quỹ ở Việt Nam.
Là tổ chức có giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ do Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cấp, hoạt động trong phạm vi tỉnh Nghệ An
Quỹ có từ 2 (hai) sáng lập viên trở lên:
+ Các sáng lập viên phải thành lập Ban sáng lập quỹ;
+ Ban sáng lập quỹ bao gồm Trưởng ban, Phó Trưởng ban và các sáng lâp viên.
Quỹ được tổ chức và hoạt động nhằm mục đích khuyến khích phát triển văn hoá, giáo dục, y tế, thể dục thể thao, khoa học, từ thiện, nhân đạo và các mục đích phát triển cộng đồng, không vì lợi nhuận
Quỹ hoạt động theo Điều lệ được cơ quan nhà nước có thẩm quyền công nhận và các quy định khác của pháp luật liên quan
Quỹ hoạt động theo nguyên tắc tự nguyện, tự tạo vốn, tự trang trải và tự chịu trách nhiệm trước pháp luật bằng tài sản của mình
Sáng lập viên thành lập quỹ có cam kết đóng góp tài sản tối thiểu ban đầu để thành lập quỹ
Tài sản tối thiểu ban đầu được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam đối với quỹ của các doanh nghiệp liên doanh, doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài và quỹ có góp vốn của cá nhân, tổ chức nước ngoài với cá nhân, tổ chức Việt Nam được quy định như sau:
+ Hoạt động trong phạm vi cấp xã: 1.000.000.000,00đ (một tỷ đồng);
+ Hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 2.000.000.000,00đ (hai tỷ đồng);
+ Hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 5.000.000.000,00đ (năm tỷ đồng).
Tài sản tối thiểu ban đầu được quy ra bằng tiền Đồng Việt Nam, quy định như sau
+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp xã: 50.000.000,00đ (năm mươi triệu đồng);
+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp huyện: 100.000.000,00đ (một trăm triệu đồng);
+ Quỹ hoạt động trong phạm vi cấp tỉnh: 500.000.000,00đ (năm trăm triệu đồng).
Đơn đề nghị
Dự thảo Điều lệ quỹ
Đề án tổ chức và hoạt động của quỹ
Văn bản về trụ sở chính của quỹ
Nghị quyết của Hội đồng quản lý quỹ về việc hợp nhất, sáp nhập, chia tác quỹ
Báo cáo nhân sự Hội đồng quản lý quỹ và lý lịch tư pháp của Chủ tịch quỹ
Biên bản thỏa thuận giữa các bên về tài chính quỹ
Phương án giải quyết tài sản, tài chính khi hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ
Ý kiến đồng ý bằng văn bản của sáng lập viên hoặc người đại diện hợp pháp của sáng lập viên
Ý kiến bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền về ngành, lĩnh vực mà quỹ hoạt động
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Sáp nhập, hợp nhất, chia, tách quỹ - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-126740-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Hiệp hội, tổ chức phi lợi nhuận, phi chính phủ
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24