Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-127588-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Các cơ sở Giáo dục – đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục và Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Nội vụ, Ủy ban nhân dân huyện, các ngành có liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Sở Giáo dục và Đào tạo xây dựng đề án sáp nhập, chia tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch một cửa- Sở Giáo dục và Đào tạo (Địa chỉ: Số 67- Nguyễn Thị Minh Khai Vinh; ĐT: 0383.564410; 0383844550; Fax: 0383833706
Sở Giáo dục và Đào tạo gửi hồ sơ sáp nhập, chia, tách trung tâm đến các cơ quan quản lý nhà nước có liên quan lấy ý kiến bằng văn bản và đề nghị sở nội vụ tổ chức thẩm định các điều kiện theo quy định. (Phòng Tổ chức-Cán bộ Sở tiếp nhận hồ sơ thẩm định
Bước 3:: Chuyển hồ sơ cho Văn phòng Ủy ban nhân dân cấp tỉnh thẩm tra. Sau khi được sự đồng ý bằng văn bản của Bộ Giáo dục và Đào tạo, trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh ra quyết định Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh Thời gian tiếp nhận hồ sơ: các ngày thứ 3, thứ 4, thứ 6 trong tuần
Bước 4:: Nhận kết quả tại Trung tâm giao dịch một cửa - Sở Giáo dục và Đào tạo
Công văn của sở giáo dục và đào tạo đề nghị Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
Đề án Sáp nhập, chia, tách trung tâm giáo dục thường xuyên cấp tỉnh
Số bộ hồ sơ: 5 bộ

0
31