Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-127860-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Thương nhân nước ngoài
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận giao dịch một cửa - Ban quản lý khu kinh tế Đông Nam Nghệ An
Công chức bộ phận giao dịch một cửa kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
- Nếu hồ sơ đã đầy đủ, đúng thủ tục quy định: Biên nhận hồ sơ và chuyển giấy hẹn kết quả cho tổ chức, cá nhân.
- Nếu hồ sơ chưa đầy đủ, chưa đúng thủ tục quy định: Hướng dẫn và trả lại cho tổ chức đề hoàn thiện lại.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.
+ Mùa hè: buổi sáng từ 7h đến11h, buổi chiều từ 13h30 đến 16h30.
+ Mùa đông: buổi sáng từ 7h30 đến 11h buổi chiều từ 13h30 đến 16h.
Bước 3: Trả kết quả cho tổ chức, cá nhân tại Bộ phận giao dịch một cửa - Ban quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An theo phiếu hẹn
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh (Theo mẫu MĐ-4 Phụ lục I, Thông tư số 11/2006/TT-BTM) của Bộ Thương mại do đại diện có thẩm quyền của thương nhân nước ngoài ký
Báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc tài liệu khác có giá trị tương đương chứng minh sự tồn tại và hoạt động thực sự của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất. Các giấy tờ quy định tại điểm này phải dịch ra tiếng Việt Nam và được cơ quan đại diện ngoại giao, cơ quan lãnh sự của Việt Nam ở nước ngoài chứng nhận và thực hiện việc hợp pháp hoá lãnh sự theo quy định của pháp luật Việt Nam
Báo cáo hoạt động của Văn phòng đại diện, Chi nhánh tính đến thời điểm đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh
Bản gốc Giấy phép thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh đã được cấp
(Các loại giấy tờ do cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp hay xác nhận phải được hợp pháp hóa Lãnh sự theo quy định của Pháp luật Việt Nam và dịch ra tiếng Việt, bản dịch, bản sao phải được công chứng theo quy dịnh của Pháp luật Việt Nam. Bản sao các giấy tờ do cơ quan có thẩm quyền Việt Nam cấp hay xác nhận phải được công chứng theo quy định của Pháp luật Việt Nam)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị gia hạn Giấy phép thành lập Chi nhánh/VPĐD
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy phép 1.000.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-127860-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Thương nhân nước ngoài
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
28