Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-129827-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp số lượng bản sao chứng thực nhiều thì trả kết quả vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã
Khi đến nộp hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính, và bản sao giấy tờ chứng thực không thuộc một trong các trường hợp sau
- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;
- Văn bản, giấy tờ đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;
- Văn bản, giấy tờ có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; văn bản, giấy tờ không phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đơn, thư và các giấy tờ tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Các giấy tờ mà văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định không được sao.
Các loại hồ sơ giấy tờ bản sao do công dân yêu cầu chứng thực
Xuất trình bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 2000đ/ trang, trang thứ 3 trở lên 1000đ/trang, nhưng tối đa không quá 100.000đ
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [112]
Cấp Quyết định cho phép đặt văn phòng đại diện báo chí - Nghệ An
Cấp văn bản chấp thuận việc cử phóng viên thường trú hoạt động tại Nghệ An - Nghệ An
Công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh dành riêng cho người tàn tật - Nghệ An
Xác nhận đơn của người tự nguyện xin vào trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội để được cai nghiện, chữa trị - Nghệ An
Xác nhận thông báo kinh doanh dịch vụ chuyển phát (đối với trường hợp kinh doanh dịch vụ chuyển phát trong phạm vi nội tỉnh) - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề dược,vác xin, sinh phẩm y tế - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược, vắc xin, sinh phẩm y tế - Nghệ An
Cấp thẻ cho người giới thiệu thuốc - Nghệ An
Đăng ký tổ chức hội thảo, quảng cáo thuốc trên địa bàn tỉnh Nghệ An - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho hộ gia đình, cá nhân đang sử dụng đất tại xã, phường, thị trấn - Nghệ An
Thẩm tra cấp Giấy chứng nhận đầu tư cho dự án thuộc thẩm quyền chấp thuận của Thủ tướng Chính phủ (đối với trường hợp không gắn với thành lập tổ chức kinh tế) - Nghệ An
Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập Chi nhánh (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng) - Nghệ An
Đăng ký cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp (đối với dự án không thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng) - Nghệ An
Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư trên 300 tỷ đồng) - Nghệ An
Đăng ký Cấp Giấy Chứng nhận Đầu tư không gắn với trường hợp thành lập doanh nghiệp hoặc Chi nhánh (đối với dự án thuộc lĩnh vực có điều kiện và có vốn đầu tư dưới 300 tỷ đồng) - Nghệ An
Đăng ký chuyển đổi loại hình doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được cấp Giấy phép đầu tư trước ngày 01/07/2006) - Nghệ An
Đăng ký dự án đầu tư không cấp Giấy chứng nhận đầu tư đối với đầu tư trong nước - Nghệ An
Đăng ký lại doanh nghiệp và dự án đầu tư (đối với dự án có vốn đầu tư nước ngoài được cấp phép trước ngày 01/07/2006) - Nghệ An
Đăng ký điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư không gắn với thành lập doanh nghiệp hoặc chi nhánh và dự án sau khi điều chỉnh không thuộc diện thâm tra - Nghệ An
Đăng ký điều chỉnh Giấy phép đầu tư đối với các dự án được cấp phép trước ngày 01/07/2006 chưa đăng ký lại và không đăng ký lại - Nghệ An
Đăng ký đổi Giấy chứng nhận đầu tư (đối với trường hợp các bên tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh được cấp phép trước ngày 01/07/2006) - Nghệ An
Cấp mới Giấy chứng chỉ hành nghề kinh doanh dịch vụ thiết kế phương tiện giao thông đường bộ - Nghệ An
Cấp Phù hiệu "Xe vận chuyển khách du lịch" - Nghệ An
Cấp phù hiệu “Xe hợp đồng” - Nghệ An
Chấp thuận khai thác thử các tuyến vận tải khách cố định chưa có trong danh mục tuyến đã được công bố đối với tuyến nội tỉnh hoặc liên tỉnh liền kề - Nghệ An
Chấp thuận khai thác tuyến vận tải khách cố định nội tỉnh, tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh liền kề và các tuyến vận tải khách cố định liên tỉnh từ 1000 km trở xuống có trong danh mục - Nghệ An
Công bố tuyến vận tải khách cố định sau thời gian khai thác thử đối với tuyến nội tỉnh và liên tỉnh liền kề - Nghệ An
Cấp bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - Nghệ An
Thủ tục đăng ký vận tải hành khách theo tuyến cố định trừ các trường hợp tổ chức, cá nhân có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vận tải hành khách đường thủy nội địa qua biên giới - Nghệ An
Dự thi lấy bằng thuyền trưởng, máy trưởng phương tiện thủy nội địa từ hạng 3 trở xuống - Nghệ An
Thủ tục chấp thuận mở bến hoạt động bến khách ngang sông - Nghệ An
Thủ tục xin học lại của học sinh ở tỉnh, thành phố khác chuyển về và xin học lại vào lớp đầu cấp trung học phổ thông tại các trường trung học phổ thông và trung tâm giáo dục thường xuyên - Nghệ An
Thủ tục cho học vượt lớp trong phạm vi cấp tiểu học - Nghệ An
Thủ tục chuyển trường và tiếp nhận học sinh tại các trường trung học phổ thông và Trung tâm giáo dục thường xuyên - Nghệ An
Thủ tục chuyển trường đối với học sinh trung học cơ sở, tiểu học - Nghệ An
Cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân cho công nhân cư trú trong nước - Nghệ An
Chứng thực các loại hợp đồng dân sự khác - Nghệ An
Chứng thực chữ ký của công dân Việt Nam trong các giấy tờ phục vụ cho việc thực hiện các giao dịch dân sự trong nước - Nghệ An
Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài - Nghệ An
Đăng ký nhận con nuôi - Nghệ An
Đăng ký việc nuôi con nuôi, trường hợp cha, mẹ đẻ của trẻ được nhận làm con nuôi đã chết, mất tích, mất năng lực hành vi dân sự - Nghệ An
Đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch - Nghệ An
Cấp bổ sung hành nghề hành nghề Kiến trúc sư - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề Kiến trúc sư - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề y - Nghệ An
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y - Nghệ An
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y - Nghệ An
Cấp phép cho người nước ngoài làm công việc chuyên môn tại các cơ sở y tế tư nhân Việt Nam - Nghệ An
Cấp lại (cấp đổi) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Nghệ An
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá (trường hợp giấy phép hết thời hạn hiệu lực) - Nghệ An
Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu - Nghệ An
Cấp mới giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá - Nghệ An
Cấp mới giấy phép sản xuất rượu thủ công nhằm mục đích kinh doanh - Nghệ An
Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ ruợu - Nghệ An
Đăng ký Cấp giấy phép thành lập Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Nghệ An
Cấp đổi giấy phép kinh doanh bán lẻ thuốc lá - Nghệ An
Công nhận hạng khách sạn, làng du lịch từ 1 đến 2 sao - Nghệ An
Công nhận hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh biệt thự du lịch, căn hộ du lịch, bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê và cơ sở lưu trú du lịch khác - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chia Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Hợp tác xã (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi hợp tác xã không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Hợp tác xã (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi hợp tác xã đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với hợp tác xã (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Hợp tác xã (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi hợp tác xã không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Hợp nhất các Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Sáp nhập các Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã được tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Hợp tác xã (Đối với trường hợp Hợp tác xã bị tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp trực thuộc hợp tác xã (Mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là tổ chức và hợp tác xã là Chủ sở hữu công ty) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi danh sách Ban kiểm soát của Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi danh sách Ban quản trị của Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nơi đăng ký kinh doanh đối với Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên Hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Hợp tác xã (Trong phạm vi tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Hợp tác xã (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Đăng ký lập chi nhánh, văn phòng đại diện trực thuộc hợp tác xã - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Hợp tác xã - Nghệ An
Đăng ký thay đổi số lượng xã viên, người đại diện theo pháp luật, danh sách Ban quản trị, Ban kiểm soát của Hợp tác xã - Nghệ An
Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của Hợp tác xã - Nghệ An
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã sang tỉnh khác - Nghệ An
Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của hợp tác xã khi chuyển địa chỉ trụ sở chính đến nơi khác trong phạm vi tỉnh - Nghệ An
Đăng ký đổi tên đối với Hợp tác xã - Nghệ An
Đăng ký thành lập chi nhánh, Văn phòng đại diện Hợp tác xã (Trường hợp Hợp tác xã đặt Chi nhánh, Văn phòng đại diện tại Huyện hoặc tỉnh, thành phố khác nơi Hợp tác xã đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ cấp mới (cấp lại, gia hạn) giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Nghệ An
Cấp giấy đăng ký bán hàng đa cấp - Nghệ An
Cấp sửa đổi (bổ sung) giấy đăng ký bán hàng đa cấp - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ chấp thuận đăng ký sửa đổi (bổ sung) dấu nghiệp vụ - Nghệ An
Đăng ký (hoặc thay đổi) hoạt động nhượng quyền thương mại - Nghệ An
Chấp thuận quảng cáo, hội thảo, trình diễn thuốc Bảo vệ thực vật - Nghệ An
Gia hạn chứng chỉ hành nghề buôn bán thuốc Bảo vệ thực vật - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sở sản xuất con giống trên địa bàn tỉnh - Nghệ An
Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở giết mổ động vật, cơ sở sơ chế, bảo quản động vật, sản phẩm động vật - Nghệ An
Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với cơ sở kinh doanh động vật, sản phẩm động vật - Nghệ An
Cấp Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y đối với khu cách ly kiểm dịch, nơi tập trung động vật, sản phẩm động vật - Nghệ An
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật - Nghệ An
Gia hạn chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật - Nghệ An
Gia hạn chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y - Nghệ An
Gia hạn chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề tiêm phòng, thiến hoạn động vật - Nghệ An
Cấp lại chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Nghệ An
Cấp lại chứng chỉ hành nghề tư vấn, dịch vụ kỹ thuật về thú y - Nghệ An
Gia hạn chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Nghệ An
Xin nhập quốc tịch Việt Nam - Nghệ An
Xin trở lại quốc tịch Việt Nam - Nghệ An
Cấp giấy xác nhận là người gốc Việt Nam - Nghệ An
Cấp Phiếu Lý lịch tư pháp (Dùng trong trường hợp ủy quyền) - Nghệ An
Cấp Giấy xác nhận có quốc tịch Việt Nam - Nghệ An
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-129827-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30