Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-131119-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Hành chính tư pháp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc, trường hợp số lượng bản sao chứng thực nhiều thì trả kết quả vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản chứng thực
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Người yêu cầu chứng thực bản sao từ bản chính chuẩn bị hồ sơ theo quy định pháp luật, nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã
Bước 2: Khi đến nộp hồ sơ, công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ
+ Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì viết giấy hẹn trao cho người nộp.
+ Trường hợp hồ sơ thiếu, hoặc không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại cho kịp thời.
Bước 3: Nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa của Ủy ban nhân dân cấp xã
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản chính, và bản sao giấy tờ chứng thực không thuộc một trong các trường hợp sau
- Bản chính được cấp sai thẩm quyền hoặc không hợp lệ; bản chính giả;
- Văn bản, giấy tờ đã bị tẩy xoá, sửa chữa, thêm, bớt hoặc đã bị hư hỏng, cũ nát không thể xác định rõ nội dung;
- Văn bản, giấy tờ có xác định độ mật của cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, đoàn thể chính trị - xã hội, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức kinh tế; văn bản, giấy tờ không phổ biến trên các phương tiện thông tin đại chúng;
- Đơn, thư và các giấy tờ tự lập không có chứng nhận, chứng thực hoặc xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền;
- Các giấy tờ mà văn bản quy phạm pháp luật của Quốc hội, ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ quy định không được sao.
Các loại hồ sơ giấy tờ bản sao do công dân yêu cầu chứng thực
Xuất trình bản chính
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí chứng thực bản sao từ bản chính 1.000 đồng/ trang, từ trang thứ 3 trở lên thì mỗi trang thu không quá 500 đồng/ trang, tối đa không quá 50.000 đồng/ 1 bản
TTHC liên quan nội dung
TTHC liên quan hiệu lực
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [280]
Giải quyết chế độ tuất cho thân nhân gia đình liệt sỹ - Nghệ An
Hỗ trợ mai táng phí cho đối tượng Cựu chiến binh - Nghệ An
Xác nhận và đề nghị giải quyết chế độ hưởng bảo hiểm y tế đối với người có công với cách mạng - Nghệ An
Xác nhận và đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho cựu chiến binh - Nghệ An
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế cho cựu chiến binh - Nghệ An
Đề nghị giải quyết trợ cấp tuất hàng tháng đối với thân nhân: người hoạt động Cách mạng trước ngày 01 tháng 01 năm 1945; người hoạt động Cách mạng từ ngày 01 tháng 01 năm 1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19/8/1945; thương binh (kể cả thương binh loại B), bệnh binh suy giảm khả năng lao động từ 61% trở lên - Nghệ An
Cấp mã số các đơn vị có quan hệ với ngân sách nhà nước - Nghệ An
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, các dự án và hạng mục dự án hoàn thành lập Báo cáo kinh tế kỹ thuật - Nghệ An
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, các dự án và hạng mục dự án hoàn thành nhóm B (sau khi đã được kiểm toán) - Nghệ An
Quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước, các dự án và hạng mục dự án hoàn thành nhóm C có tổng mức đầu tư > 5 tỷ VNĐ - Nghệ An
Cấp Giấy phép khai thác tận thu khoáng sản - Nghệ An
Phê duyệt trữ lượng khoáng sản - Nghệ An
Chuyển nhượng quyền chế biến khoáng sản - Nghệ An
Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản - Nghệ An
Xin Tiếp tục thực hiện quyền chế biến khoáng sản - Nghệ An
Xin Tiếp tục thực hiện quyền thăm dò khoáng sản - Nghệ An
Tiếp tục thực hiện quyền thai thác khoáng sản - Nghệ An
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm và chưa có công trình khai thác - Nghệ An
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất với lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm và đã có công trình khai thác đang hoạt động - Nghệ An
Cấp Giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm và chưa có giếng khai thác - Nghệ An
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trường hợp chưa có công trình khai thác - Nghệ An
Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt trường hợp đã có công trình khai thác - Nghệ An
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng lớn hơn 200m3/ngày đêm - Nghệ An
Cấp Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200m3/ngày đêm - Nghệ An
Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước, trường hợp đang xả nước thải và đã có công trình xử lý nước thải - Nghệ An
Điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất - Nghệ An
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đối với Trường hợp thay đổi tên gọi hoặc thay đổi nơi đăng ký thành lập của thương nhân nước ngoài từ một nước sang một nước khác; Thay đổi hoạt động của thương nhân nước ngoài - Nghệ An
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài đối với Trường hợp thay đổi địa điểm đặt trụ sở của Văn phòng đại diện/chi nhánh từ một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đến một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác - Nghệ An
Cấp sửa đổi, bổ sung, giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đăng ký thay đổi, bổ sung nội dung tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Nghệ An
Cấp gia hạn giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài - Nghệ An
Cấp lại Giấy phép thành lập Chi nhánh, Văn phòng đại diện cho thương nhân nước ngoài đối với Trường hợp bị mất, bị rách hoặc bị tiêu huỷ - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm thương mại - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đăng ký tổ chức trưng bày hàng giả, hàng vi phạm quyền sở hữu trí tuệ để so sánh với hàng thật - Nghệ An
Thẩm định hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp nhỏ các huyện miền núi Bộ Công Thương (cụm Công nghiệp) - Nghệ An
Cấp Giấy phép hoạt động in - Nghệ An
Cấp giấy phép hoạt động in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài - Nghệ An
Kiểm tra chất lượng hàng hóa xuất, nhập khẩu - Nghệ An
Xin phép đặt Văn phòng đại diện của hội - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký bán doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chia Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chia Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chia Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chia Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký cho thuê Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký chuyển đổi từ Công ty Cổ phần thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn 1 thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Nhà nước thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là tổ chức) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Doanh nghiệp tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Chuyển đổi từ Doanh nghiệp Tư nhân thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Chủ sở hữu là cá nhân) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký giảm vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty Nhà Nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký giảm vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty Nhà nước (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi công ty không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Nhà nước (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi công ty không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty Nhà nước (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi công ty đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký hoạt động Văn phòng đại diện đối với Doanh nghiệp tư nhân (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Hợp nhất các Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Hợp nhất các Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Hợp nhất các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Sáp nhập các Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Sáp nhập các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty cổ phần (Đối với trường hợp công ty bị tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty cổ phần (Đối với trường hợp công ty được tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty Nhà nước (Đối với trường hợp Công ty bị tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty Nhà nước (Đối với trường hợp Công ty được tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Đối với trường hợp Công ty bị tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Đối với trường hợp Công ty được tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Đối với trường hợp Công ty được tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Đối với trường hợp Công ty được tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Sáp nhập các Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trở lên (Đối với trường hợp Công ty bị tách) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Chi nhánh đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi tổ chức Khoa học Công nghệ không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Chi nhánh đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ (Trường hợp Chi nhánh được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi tổ chức Khoa học Công nghệ đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Công ty cổ phần (Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn dưới 49% vốn điều lệ) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Công ty cổ phần (Trường hợp vốn đầu tư trong nước) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn dưới 49% vốn điều lệ) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp vốn đầu tư trong nước) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên (Trường hợp vốn đầu tư trong nước) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp nhà đầu tư nước ngoài góp vốn dưới 49% vốn điều lệ) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập mới Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập mới Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên là cá nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn đầu tư đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký tăng vốn điều lệ đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Tổ chức Khoa học và Công nghệ - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi tổ chức Khoa học Công nghệ không đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Văn phòng đại diện đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ (Trường hợp Văn phòng đại diện được lập tại tỉnh Nghệ An, nơi tổ chức Khoa học Công nghệ đặt trụ sở chính) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thành lập Địa điểm kinh doanh đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi chủ sở hữu đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp cổ đông sáng lập không thực hiện cam kết góp vốn ) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi cổ đông sáng lập đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp cổ đông sáng lập tự do chuyển nhượng cổ phần ) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh Chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh của Chi nhánh đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh tổ chức Khoa học và Công nghệ - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Công ty cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi ngành nghề kinh doanh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi người đại diện theo pháp luật đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh theo Quyết định của Tòa án đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Chi nhánh đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên của Văn phòng đại diện đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên doanh nghiệp đối với Doanh nghiệp tư nhân - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty Cổ phần - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên doanh nghiệp đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi tên tổ chức Khoa học và Công nghệ - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Văn phòng đại diện đối với Công ty Hợp danh - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Văn phòng đại diện đối với Công ty Nhà nước - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi tên Văn phòng đại diện đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên hợp danh đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên sáng lập đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thay đổi thành viên do có thành viên không thực hiện cam kết góp vốn theo quy định) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên sáng lập đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thay đổi thành viên do thừa kế) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên sáng lập đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thay đổi thành viên do chuyển nhượng phần vốn góp) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi thành viên sáng lập đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp thay đổi thành viên do tiếp nhận thành viên mới) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty Cổ phần (Phạm vi trong tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty Cổ phần (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác chuyển về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty Hợp danh (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty Hợp danh (Trong phạm vi tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty Nhà nước (Trường hợp hoán chuyển địa chỉ trụ sở chính của Công ty với địa chỉ của Chi nhánh và ngược lại) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty Nhà nước (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên (Trong phạm vi tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trong phạm vi tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trong phạm vi tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Doanh nghiệp tư nhân (Trong phạm vi tỉnh Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với Doanh nghiệp tư nhân (Trường hợp từ tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác về Nghệ An) - Nghệ An
Thủ tục Đăng ký Thay đổi địa chỉ trụ sở đối với tổ chức Khoa học và Công nghệ - Nghệ An
Thẩm định cấp giấy phép thành lập và hoạt động đối với cơ sở thể dục - thể thao ngoài công lập trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng (gas) - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn 1 tỉnh - Nghệ An
Cấp lại (cấp đổi) giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí đốt hoá lỏng - Nghệ An
Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá - Nghệ An
Cấp lại giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 1 tỉnh - Nghệ An
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho tiếp nhận đầu mối xăng dầu, kho tuyến sau (trường hợp chưa có đất xây dựng) - Nghệ An
Thẩm định dự án đầu tư xây dựng kho tiếp nhận đầu mối xăng dầu, kho tuyến sau (trường hợp đã có đất xây dựng) - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu - Nghệ An
Cấp giấy phép bán buôn (hoặc đại lý bán buôn) rượu trên địa bàn 1 tỉnh - Nghệ An
Cấp giấy phép sản xuất rượu (đối với những dự án đầu tư sản xuất rượu có quy mô dưới 3 triệu lít/năm tại địa phương) - Nghệ An
Cấp sửa đổi (bổ sung) giấy phép kinh doanh bán buôn (đại lý bán buôn) sản phẩm thuốc lá trên địa bàn 1 tỉnh - Nghệ An
Cấp sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh nguyên liệu thuốc lá trên địa bàn 1 tỉnh - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền - Nghệ An
Cấp gia hạn chứng chỉ hành nghề y học cổ truyền - Nghệ An
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề y học cổ truyền - Nghệ An
Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm thủy sản - Nghệ An
Gia hạn Giấy phép khai thác thuỷ sản - Nghệ An
Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn vệ sinh thú y thủy sản cho cơ sở sản xuất, kinh doanh doanh giống thủy sản - Nghệ An
Thủ tục hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90CV trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản đối với các đối tượng - Ngư dân thực hiện mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 CV trở lên - Ngư dân thực hiện mua mới, đóng mới tàu cung ứng dịch vụ cho tàu đánh bắt hải sản (Tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản là các tàu thu mua hải sản, cung ứng vật tư, nhiên liệu, lương thực, thực phẩm, cung cấp nước đá, tàu vận chuyển, chế biến hải sản cho các tàu đánh bắt hải sản trên các vùng biển) - Nghệ An
Thủ tục hỗ trợ ngư dân để thay máy tàu sang loại máy tiêu hao ít nhiên liệu hơn đối với tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 40CV trở lên hoặc tàu dịch vụ phục vụ hoạt động khai thác hải sản - Nghệ An
Xác nhận đơn đề nghị hỗ trợ dầu cho ngư dân là chủ sở hữu tàu đánh bắt hải sản hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Nghệ An
Cấp gia hạn giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề kinh doanh trang thiết bị y tế tư nhân - Nghệ An
Thỏa thuận cấp mỏ khai thác và sản xuất vật liệu xây dựng - Nghệ An
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm - Nghệ An
Cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh an toàn thực phẩm cho các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm có nguy cơ cao - Nghệ An
Cấp Giấy phép hoạt động giới thiệu việc làm theo Nghị định số 19/2005/NĐ-CP ngày 28/02/2005 của Chính phủ - Nghệ An
Thủ tục gia hạn giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc trong khu công nghiệp, khu kinh tế - Nghệ An
Cấp bổ sung hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng - Nghệ An
Cấp bổ sung phạm vi hành nghề của chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xây dựng công trình - Nghệ An
Cấp chứng chỉ hành nghề Kỹ sư hoạt động xây dựng - Nghệ An
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 - Nghệ An
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1 trường hợp chưa có chứng chỉ kỹ sư định giá hạng 2 - Nghệ An
Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2 - Nghệ An
Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản - Nghệ An
Cấp chứng chỉ định giá bất động sản - Nghệ An
Cấp Giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ - Nghệ An
Cấp Giấy phép xây dựng tạm - Nghệ An
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động loại I ở các đô thị - Nghệ An
Thẩm định dự toán đồ án quy hoạch - Nghệ An
Cấp Giấy phép xây dựng - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ mời thầu - Nghệ An
Thẩm định phương án kỹ thuật, dự toán khảo sát xây dựng - Nghệ An
Thẩm định thiết kế bản vẽ thi công của Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình - Nghệ An
Thẩm định, phê duyệt Hồ sơ mời thầu - Nghệ An
Cấp giấy phép in vàng mã - Nghệ An
Đăng ký tổ chức hội chợ, triển lãm du lịch - Nghệ An
Sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của tổ chức khoa học và công nghệ - Nghệ An
Cấp thẻ kiểm tra viên điện lực - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đề nghị gia hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, các công trình điện lực có cấp điện áp đến 35KV - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ gia hạn cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phân phối điện tại nông thôn - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phân phối điện tại nông thôn - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động điện lực đối với hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng, các công trình điện lực có cấp điện áp đến 35KV. - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực Hoạt động phân phối điện tại nông thôn - Nghệ An
Thẩm định hồ sơ đề nghị cấp lại, sửa đổi, bổ sung giấy phép hoạt động điện lực trong lĩnh vực phát điện đối với đơn vị điện lực có dự án nhà máy điện có quy mô công suất dưới 3MW đặt tại địa phương - Nghệ An
Ghi chú vào sổ Hộ tịch việc ly hôn, hủy kết hôn trái pháp luật đã tiến hành ở nước ngoài - Nghệ An
Công nhận việc kết hôn đã tiến hành ở nước ngoài (ghi chú kết hôn) - Nghệ An
Đăng ký việc nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài tại Việt Nam - Nghệ An
Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha mẹ con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Nghệ An
Cấp phiếu lý lịch tư pháp đối với người nước ngoài (Trực tiếp yêu cầu) - Nghệ An
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) - Nghệ An
TTHC đang xem
Chứng thực bản sao từ bản chính - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-131119-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Hành chính tư pháp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [9]

0
19