Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-131474-TT
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Bảo hiểm y tế
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Y tế
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không xác định thời gian cụ thể
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Văn bản đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân có nhu cầu mua thẻ Bảo hiểm Y tế tự nguyện gặp trực tiếp cán bộ trạm y tế cấp xã đăng ký mua thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện
Bước 2: Trạm y tế cấp xã lập danh sách, trình Uỷ ban nhân dân cấp xã; Ủy ban nhân dân cấp xã xem xét, đề nghị Bảo hiểm y tế cấp huyện cấp thẻ bảo hiểm y tế
Bước 3: Công dân nhận thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện tại Trạm y tế cấp xã (hoặc bộ phận một cửa Ủy ban nhân dân cấp xã)
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Xuất trình Chứng minh nhân dân;
- Là công dân Việt Nam (trừ những người đã có thẻ Bảo hiểm Y tế bắt buộc theo quy định tại Điều lệ Bảo hiểm Y tế ban hành kèm theo Nghị định số 63/2005/NĐ-CP ngày 16/5/2005 của Chính phủ và trẻ em dưới sáu tuổi), cụ thể như sau:
+ Thành viên trong hộ gia đình, gồm những người có tên trong Sổ hộ khẩu và cùng sống trong một gia đình; trường hợp không có tên trong sổ hộ khẩu, nhưng có đăng ký tạm trú với thời hạn ít nhất một năm và cùng chung sống trong một hộ gia đình thì được tham gia cùng hộ gia đình đó nếu có nhu cầu;
+ Học sinh, sinh viên đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân;
+ Cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn (gọi chung là cấp xã) theo Quyết định số 240/2006/QĐ-TTg ngày 24/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện chế độ bảo hiểm y tế tự nguyện đối với cán bộ dân số, gia đình và trẻ em ở xã, phường, thị trấn.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế tự nguyện - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-131474-TT
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Bảo hiểm y tế
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
27