Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NAN-BS19
Cơ quan hành chính: Nghệ An
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Người có yêu cầu nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Tư pháp Nghệ An
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và lệ phí, Sở Tư pháp thẩm tra hồ sơ. Trường hợp phải xác minh thì thời hạn được kéo dài thêm không quá 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận ghi vào sổ việc hộ tịch đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Nộp và tiếp nhận hồ sơ
* Cá nhân nộp hồ sơ:
- Chuẩn bị hồ sơ theo đúng quy định, nộp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp Nghệ An (số 56, đường Nguyễn Thị Minh Khai, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An), số điện thoại: 0383.737.878.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: từ thứ 2 đến sáng thứ 7 hàng tuần (Sáng từ 7 giờ đến 11 giờ 30 phút (giờ làm việc mùa hè) hoặc từ 7 giờ 30 phút đến 12 giờ (giờ làm việc mùa đông); chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ, trừ ngày nghỉ, lễ theo quy định).
* Công chức tiếp nhận hồ sơ:
- Kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ. Trong trường hợp hồ sơ đầy đủ thành phần theo quy định thì tiếp nhận và viết giấy hẹn trả kết quả cho người nộp hồ sơ. Trường hợp hồ sơ còn thiếu so với quy định thì hướng dẫn người nộp hồ sơ bổ sung đầy đủ theo quy định. Không để cá nhân phải đi lại bổ sung hồ sơ quá hai lần cho một vụ việc.
- Chuyển hồ sơ sang Phòng Hành chính Tư pháp
Bước 2: Xử lý hồ sơ
Phòng Hành chính Tư pháp xem xét, xử lý hồ sơ trình Giám đốc Sở ký cấp giấy xác nhận đã ghi chú vào sổ hộ tịch các việc hộ tịch của công dân Việt Nam đã đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền nước ngoài
Bước 3: Trả kết quả
Công chức trả kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả Sở Tư pháp thực hiện các công việc sau:
- Yêu cầu cá nhân nộp lại toàn bộ các biên nhận hồ sơ, phiếu hẹn trả kết quả, phiếu yêu cầu bổ sung hồ sơ (nếu trong quá trình làm thủ tục phải bổ sung) để lưu trữ các loại giấy tờ này vào hồ sơ giải quyết TTHC đã thực hiện hoàn thành.
- Trả kết quả giải quyết TTHC cho người nhận.
- Sau khi ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con, Sở Tư pháp có văn bản thông báo cho Ủy ban nhân dân cấp xã, nơi đăng ký khai sinh của người con là công dân Việt Nam để ghi chú vào sổ đăng ký khai sinh
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Công dân Việt Nam ở nước ngoài về nước thường trú (Quy định tại khoản 1 Điều 55 Nghị định 158/2005/NĐ-CP)
Tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con theo mẫu quy định (Mẫu TP/HT-2013-TKGCCMC)
Bản sao giấy tờ công nhận việc nhận cha, mẹ, con do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp
Bản sao một trong các giấy tờ để chứng minh về nhân thân của người có yêu cầu như Chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc giấy tờ hợp lệ thay thế
Bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú của người có yêu cầu
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai ghi vào sổ việc nhận cha, mẹ, con
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí 50.000đ/trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch việc nhận cha mẹ con của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài - Nghệ An
Số hồ sơ:
T-NAN-BS19
Cơ quan hành chính:
Nghệ An
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29