Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-031107-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã, tỉnh Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Giải quyết ngay
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Ghi vào Sổ hộ tịch
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân nộp hồ sơ trực tiếp tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Ủy ban nhân dân cấp xã, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày chủ nhật theo quy định):
- Sáng từ: 7h30 đến 11h30;
- Chiều từ: 13h30 đến 17h.
Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện, cán bộ thụ lý hồ sơ hướng dẫn công dân thực hiện.
Bước 2: Khi đến thực hiện, yêu cầu công dân phải xuất trình:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;
- Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;
- Những giấy tờ có liên quan đến nội dung yêu cầu.
Bước 3: Cán bộ thụ lý xem xét, ghi vào sổ như sau:
+ Việc xác định cha, mẹ con được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây của người con.
+ Việc thay đổi quốc tịch được ghi vào Sổ đăng ký khai sinh trước đây.
+ Việc ly hôn, huỷ việc kết hôn trái pháp luật được ghi vào Sổ đăng ký kết hôn trước đây.
+ Việc chấm dứt nuôi con nuôi được ghi vào Sổ đăng ký việc nuôi con nuôi trước đây.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Khi đến thực hiện, yêu cầu công dân phải xuất trình:
- Giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu của người đi đăng ký hộ tịch để xác định về cá nhân người đó;
- Sổ hộ khẩu, giấy chứng nhận nhân khẩu tập thể hoặc giấy đăng ký tạm trú có thời hạn;
- Những giấy tờ có liên quan đến nội dung yêu cầu.
Không có
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Ghi vào sổ hộ tịch các thay đổi hộ tịch khác - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-031107-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
18