Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-031242-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công thương Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công thương Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Phòng kỹ thuật an toàn và Môi trường của Sở Công thương, địa chỉ: Phố 10, phường Đông Thành, Thành phố Ninh Bình, từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ sáng thứ hai, chiều thứ 6, ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định").
- Sáng từ 7h30 đến 11h;
- Chiều từ 1h30 đến 5h.
Tiếp nhận hồ sơ: Cán bộ Phòng kỹ thuật an toàn và Môi trường có trách nhiệm tiếp nhận, xử lý hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn công dân thực hiện.
Vào Sổ đăng ký: Cán bộ Phòng kỹ thuật an toàn và Môi trường cập nhật vào sổ đăng ký. Người đại diện đơn vị sử dụng vật liệu nổ công nghiệp ký nhận vào sổ đăng ký.
Trả kết quả: Trả kết quả tại Phòng kỹ thuật an toàn và Môi trường của Sở Công thương
Giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp đang còn hiệu lực
Bản sao hợp lệ Giấy phép hoạt động khoáng sản; Giấy phép thăm giò, khai thác dầu khí; Quyết định trúng thấu thi công hoặc hợp đồng nhận thầu hoặc Giấy uỷ quyền thực hiện hợp đồng thi công
Phương án hoặc hộ chiếu nổ mìn
Quyết định bổ nhiệm chỉ huy nổ mìn
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký giấy phép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-031242-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
22