Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-045233-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Phát triển nông thôn, Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quy định
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ phương tiện tàu thuyền chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn cấp huyện
Bước 3: Đơn vị được giao nhiệm vụ tiến hành thẩm định
Bước 4: Ủy ban nhân dân huyện ký Quyết định hỗ trợ dầu cho ngư dân
Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu
Báo cáo thời gian hoạt động chuyến biển
Giấy đăng ký tàu cá hoặc giấy xác nhận đăng ký tàu cá (đối với tàu < 20cv) (còn hạn)
Giấy phép khai thác thủy sản (còn hạn)
Giấy chứng nhận An toàn kỹ thuật đối với tàu có công suất > 20cv (còn hạn)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thời gian hoạt động chuyến biển (Pháp luật không quy định)
Đơn đề nghị hỗ trợ về dầu (Pháp luật không quy định)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ dầu cho ngư dân - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-045233-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Phát triển nông thôn, Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
32