Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-046661-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Công dân yêu cầu trực tiếp tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp huyện trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định)
Bước 2: Công dân phải xuất trình:
- Thẻ Gia đình Liệt sĩ (bản gốc);
- Giấy khai sinh của người xin hưởng chế độ hoặc hộ khẩu (bản gốc).
Bước 3: Cán bộ thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn công dân thực hiện.
Bước 4: Lãnh đạo Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội ký giấy xác nhận hồ sơ
Bước 5: Trả kết quả tại “Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả” của Ủy ban nhân dân cấp huyện
Không có
Số bộ hồ sơ: Không (bộ)
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận con Liệt sĩ và thân nhân gia đình Liệt sĩ - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-046661-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
28