Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-053354-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Tư pháp
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tư pháp
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Đại diện Văn phòng Công chứng yêu cầu trực tiếp tại phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp, từ thứ 2 đến thứ 7 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định).
Cán bộ Sở Tư pháp hướng dẫn công dân thực hiện.
Xuất trình giấy tờ: Khi đến thực hiện, yêu cầu đại diện Văn phòng Công chứng xuất trình chứng minh nhân dân
Nhận hồ sơ và giải quyết: Cán bộ thụ lý nhận hồ sơ, xem xét giải quyết
Trả kết quả: Trả kết quả tại phòng Hành chính Tư pháp của Sở Tư pháp
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Trong trường hợp trụ sở là nhà thuê, mượn thì Hợp đồng thuê, mượn nhà có thời gian tối thiểu là ba năm kể từ ngày làm thủ tục đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng
Văn phòng Công chứng đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quyết định cho phép thành lập
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (theo mẫu)
Giấy tờ chứng minh về trụ sở ở địa phương nơi quyết định cho phép thành lập
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng (đối với Văn phòng công chứng do một công chứng viên thành lập)
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy đăng ký hoạt động Văn phòng Công chứng do một Công chứng viên thành lập - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-053354-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
65