Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-059359-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Giao dịch bảo đảm
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất, Sở Tài nguyên và Môi trường Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
Thời hạn giải quyết: Trong ngày; nếu hồ sơ nộp sau 15h thì giải quyết vào ngày hôm sau
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng nhận vào Đơn yêu cầu đăng ký và ghi nội dung đăng ký vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Hồ sơ nộp tại Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường, nơi có đất
Bước 2: Khi tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp, cán bộ đăng ký phải kiểm tra việc đăng ký có đúng thẩm quyền của cơ quan mình hay không, nếu đúng thẩm quyền và hồ sơ hợp lệ thì cán bộ đăng ký yêu cầu người nộp hồ sơ nộp Phí và lệ phí đăng ký; ghi thời điểm nhận hồ sơ (giờ, phút, ngày, tháng, năm) vào Đơn yêu cầu đăng ký; vào Sổ tiếp nhận hồ sơ đăng ký thế chấp và thực hiện các công việc sau đây:
- Ghi nội dung đăng ký vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định;
- Chứng nhận việc đăng ký vào Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp;
- Trả cho người yêu cầu đăng ký một (01) bản Đơn yêu cầu đăng ký và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản (nếu có).
Trường hợp hồ sơ có căn cứ từ chối đăng ký thì cán bộ đăng ký từ chối đăng ký và hướng dẫn người yêu cầu đăng ký thực hiện theo đúng quy định.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Đất còn trong thời hạn sử dụng;
- Đất không có tranh chấp;
- Đất không bị kê biên để thực hiện thi hành án.
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của người thứ ba hai (02) bản
Văn bản uỷ quyền (nếu có)
Hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của người thứ ba một (01) bản
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Quyết định Chấp thuận dự án đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư hoặc Quyết định phê duyệt dự án của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, nếu hợp đồng thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của người thứ ba đã được công chứng, chứng thực hoặc có xác nhận của Ban quản lý khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao hoặc tài sản đó không thuộc diện phải xin phép xây dựng, không phải lập dự án đầu tư, thì không phải nộp các giấy tờ trên.
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai của người thứ ba đối với tổ chức - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-059359-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Giao dịch bảo đảm
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
8