Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-064071-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng Ninh Bình
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng Ninh Bình
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Xây dựng
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sở hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức đề nghị thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị chuẩn bị hồ sơ, nộp hồ sơ tại "Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả" của Sở Xây dựng vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần, địa chỉ: phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình
Bước 2: Cán bộ được phân công có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, nếu có đủ hồ sơ hợp lệ thì ghi vào sổ tiếp nhận hồ sơ và hẹn thời gian trả kết quả; nếu không đủ hồ sơ hợp lệ thì hướng dẫn tổ chức hoàn thiện hồ sơ theo quy định
Bước 3: Sở Xây dựng có trách nhiệm kiểm tra hồ sơ, thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị và có kết quả thẩm định bằng văn bản đề nghị Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị.
Trong quá trình thẩm định nếu phát hiện nội dung hồ sơ cần phải bổ sung, chỉnh sửa cho phù hợp, Sở Xây dựng sẽ có văn bản gửi tổ chức để thống nhất các nội dung phải chỉnh sửa. Thời gian chờ tổ chức hoàn thiện các nội dung phải bổ sung, chỉnh sửa không tính vào thời gian thẩm định hồ sơ.
Bước 4: Tổ chức nhận kết quả thẩm định tại Bộ phận “một cửa” của Sở Xây dựng Ninh Bình – phường Đông Thành – thành phố Ninh Bình vào giờ hành chính của ngày được hẹn lấy kết quả
Tờ trình đề nghị phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị của tổ chức
Nội dung thuyết minh nhiệm vụ, bản vẽ theo quy định
Các văn bản pháp lý khác có liên quan
Số bộ hồ sơ: 7 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-064071-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29