Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-150706-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Các trung tâm giáo dục thường xuyên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Các trung tâm giáo dục thường xuyên
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại đơn vị thí sinh đăng ký dự thi
Thời hạn giải quyết: Thời hạn nhận hồ sơ đăng ký dự thi: chậm nhất trước ngày thi 30 ngày. Sau thời hạn này, không nhận thêm hồ sơ đăng ký dự thi. Chậm nhất trước ngày thi 10 ngày, thủ trưởng trường phổ thông phải thông báo công khai những trường hợp không đủ điều kiện dự thi
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Thẻ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Thí sinh nộp Phiếu đăng ký dự thi; trường phổ thông lập Danh sách thí sinh đăng ký dự thi
Bước 2: Trường phổ thông kiểm tra tính chính xác của hồ sơ thí sinh; xác nhận thí sinh được dự thi và lập Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo ban (thực hiện trên phần mềm quản lí thi TN của Bộ)
Bước 3: Trường phổ thông nộp Danh sách thí sinh đăng ký dự thi theo ban kèm hồ sơ thí sinh lên cụm trường (nếu tổ chức thi theo cụm)
Bước 4: Ban công tác cụm trường có trách nhiệm
+ Kiểm tra hồ sơ của thí sinh;
+ Lập Danh sách thí sinh đăng ký thi theo cụm trường;
+ Sắp xếp phòng thi; lập Danh sách thí sinh theo phòng thi; lập Danh sách các Hội đồng coi thi trong cụm trường;
+ Lập Danh sách thí sinh theo Hội đồng coi thi;
+ Lập Bảng ghi tên dự thi cho từng phòng thi;
+ Lập Danh sách thí sinh trong phòng thi;
+ Làm thẻ dự thi, giao về các trường.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên, hưởng cộng điểm khuyến khích nếu nộp sau ngày thi sẽ không có giá trị để xét hưởng cộng điểm khuyến khích
Thí sinh tự do ngoài các hồ sơ quy định tại khoản 3 và khoản 4 của Điều này phải có thêm Giấy xác nhận không trong thời gian bị kỷ luật cấm thi của trường phổ thông nơi dự thi năm trước; Giấy xác nhận của trường phổ thông nơi học lớp 12 hoặc nơi đăng ký dự thi về xếp loại học lực (đối với những học sinh xếp loại kém về học lực quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Quy chế này); Giấy xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tư cách, phẩm chất đạo đức và việc chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương (đối với những học sinh xếp loại yếu về hạnh kiểm quy định tại điểm c khoản 2 Điều 4 của Quy chế này)
Phiếu đăng ký dự thi theo mẫu do Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định trong Công văn hướng dẫn tổ chức thi hằng năm
Học bạ hoặc phiếu kiểm tra của người học theo hình thức tự học có hướng dẫn (bản chính)
Giấy chứng minh nhân dân (bản chứng thực)
Bằng tốt nghiệp trung học cơ sở hoặc Bằng tốt nghiệp trung cấp chuyên nghiệp (bản chứng thực)
Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ ưu tiên (nếu có) gồm:
+ Giấy chứng nhận con của liệt sĩ, thương binh, bệnh binh và những người được hưởng chính sách như thương binh; con của Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng lao động do phòng Nội vụ - Lao động Thương binh và Xã hội huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) cấp;
+ Bản sao sổ đăng ký hộ khẩu thường trú thuộc vùng cao, vùng sâu, khu kinh tế mới, xã đặc biệt khó khăn do Ủy ban nhân dân cấp xã xác nhận.
Các loại giấy chứng nhận để được hưởng chế độ cộng điểm khuyến khích (nếu có) theo quy định tại Điều 34 của Quy chế thi tốt nghiệp trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 04/2009/TT-BGDĐT, ngày 12/3/2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký dự thi tốt nghiệp trung học phổ thông đối với giáo dục thường xuyên - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-150706-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
30