Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-166640-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động và Thương binh xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh; Trong thời hạn 10 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được tờ trình của Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh xem xét và quyết định
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định)
Nhận hồ sơ: Cán bộ thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn thực hiện.
Thẩm định: Sở Lao động Lao động - Thương binh và Xã hội thẩm định và có văn bản trình Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định
Trả kết quả: Trả kết quả tại của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn xin thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu)
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề (theo mẫu)
Chương trình dạy nghề cho các nghề tổ chức đào tạo
Dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của trung tâm
Văn bản xác nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà hoặc văn bản thoả thuận của cơ quan có thẩm quyền về quyền sử dụng đất lâu dài để xây dựng trường; hoặc hợp đồng thuê nhà, xưởng, đất đai (tối thiểu là 5 năm)
Văn bản xác nhận của Ngân hàng về khả năng tài chính của tổ chức, cá nhân đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề tư thục đảm bảo vốn đầu tư và hoạt động của trung tâm theo đề án thành lập
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đề án thành lập trung tâm dạy nghề
Đơn xin đề nghị thành lập trung tâm dạy nghề
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thành lập trung tâm dạy nghề tư thục trên địa bàn tỉnh - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-166640-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15