Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NBI-166643-TT
Cơ quan hành chính: Ninh Bình
Lĩnh vực thống kê: Dạy nghề
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không có
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không có
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Nộp hồ sơ: Nộp hồ sơ tại Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trong giờ hành chính từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần (trừ ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định)
Nhận hồ sơ: Cán bộ thụ lý tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ. Nếu hồ sơ chưa hoàn thiện thì hướng dẫn thực hiện.
Trả kết quả: Trả kết quả tại của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề (theo mẫu)
Bản sao quyết định thành lập hoặc quyết định cho phép thành lập trường
Bản sao quyết định bổ nhiệm hoặc công nhận hiệu trưởng
Quy chế tổ chức và hoạt động của trường đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt
Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên cán bộ quản lý, chương trình, giáo trình giảng dạy (theo mẫu)
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Báo cáo thực trạng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, giáo viên cán bộ quản lý; chương trình, giáo trình giảng dạy
Đơn đăng ký hoạt động dạy nghề
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký hoạt động dạy nghề - Ninh Bình
Số hồ sơ:
T-NBI-166643-TT
Cơ quan hành chính:
Ninh Bình
Lĩnh vực:
Dạy nghề
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
11