Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-025805-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có): Công an tỉnh
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 10 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức làm thủ tục xin cấp Giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cán bộ phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất tại doanh nghiệp nếu đạt yêu cầu sẽ tiến hành cấp Giấy phép
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
Bảo đảm các điều kiện về an ninh trật tự
Có mặt bằng sản xuất, thiết bị để in xuất bản phẩm
Giám đốc hoặc chủ cở in xuất bản phẩm phải có văn bằng do cơ sở đào tạo nghề in cấp, hoặc chứng chỉ xác nhận đã được bồi dưỡng kiến thức quản lý về in do cơ sở đào tạo chuyên ngành văn hóa – thông tin cấp
Giám đốc hoặc chủ cơ sở in là công dân Việt nam; có đăng ký hộ khẩu thường trú tại Việt Nam; có nghiệp vụ về in và đáp ứng các tiêu chuẩn khác theo quy định của pháp luật
Phù hợp với quy hoạch phát triển in xuất bản phẩm
Đơn xin cấp giấy phép ghi tên, địa chỉ cơ sở in, mục đích, sản phẩm chủ yếu
Tài liệu chứng minh về việc có mặt bằng sản xuất, danh mục thiết bị in chính
Lý lịch trích ngang của Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Bản sao có công chứng văn bằng, chứng chỉ do cơ sở đào tạo nghề in cấp cho Giám đốc hoặc chủ cơ sở in
Bản cam kết thực hiện các điều kiện về an ninh trật tự theo quy định của pháp luật
Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở in có công chứng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp phép hoạt động in xuất bản phẩm
Tải về
Văn bản công bố thủ tục
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-025805-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng

1
20