Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-026016-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Xuất bản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Thông tin và Truyền thông cấp giấy phép xuất bản bản tin cho các cơ quan, tổ chức, pháp nhân tại địa phương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Thông tin và Truyền thông
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 01 tuần làm việc. Trường hợp không cấp giấy phép thì chậm nhất là 30 ngày, kể từ ngày nhận được hồ sơ, Sở Thông tin và Truyền thông phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức làm thủ tục xin cấp Giấy phép xuất bản bản tin chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Sở Thông tin và Truyền thông;
- Cán bộ phụ trách tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).
Bước 3: Sở Thông tin và Truyền thông thẩm định hồ sơ nếu hồ sơ đạt yêu cầu sẽ tiến hành cấp giấy phép
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Có địa điểm làm việc chính thức và các điều kiện cần thiết bảo đảm cho việc xuất bản bản tin
Có người chịu trách nhiệm về việc xuất bản bản tin có nghiệp vụ quản lý thông tin
Tổ chức bộ máy phù hợp đảm bảo cho việc xuất bản bản tin
Xác định rõ nội dung thông tin, mục đích thông tin, kỳ hạn xuất bản, khuôn khổ, số trang, số lượng, nơi in, đối tượng phục vụ của bản tin
Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin
Bản sao quyết định thành lập cơ quan, tổ chức, pháp nhân có chứng nhận của công chứng nhà nước hoặc của cơ quan có thẩm quyền
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin
Măng - sét của bản tin
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xuất bản bản tin
Tải về
Sơ yếu lý lịch của người chịu trách nhiệm xuất bản bản tin
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép xuất bản bản tin - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-026016-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Xuất bản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
23