Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-028029-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Môi trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Chi cục bảo vệ môi trường - Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Nộp Hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Hành chính một cửa
Thời hạn giải quyết: 13 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân lập Hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Tổ chức nộp Hồ sơ tại Trung tâm Giao dịch Hành chính “Một Cửa” - Sở Tài nguyên và Môi trường
- Một cửa nhận và kiểm tra Hồ sơ (nếu Hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, chưa hợp lệ hướng dẫn bổ sung Hồ sơ)
Bước 3: Bộ phận một cửa chuyển Hồ sơ về Chi cục Bảo vệ môi trường
Bước 4: Chi cục Bảo vệ môi trường xem xét và tổ chức thẩm định
Bước 5: Chi cục Bảo vệ môi trường hoàn thiện Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất và trình ký
Bước 6: Chi cục Bảo vệ môi trường trả kết quả về một cửa
Bước 7: Tổ chức nhận Giấy xác nhận đủ điều kiện kinh doanh hoá chất
Đơn đề nghị cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh
Bản sao hợp lệ Quyết định hoặc Giấy phép thành lập doanh nghiệp do Cơ quan có thẩm quyền cấp
Bản kê khai về thiết bị kỹ thuật và trang bị phòng hộ lao động và an toàn, nhân viên kinh doanh. Văn bằng về trình độ chuyên môn nghiệp vụ của các cán bộ kỹ thuật, nhân viên làm việc tại cửa hàng kinh doanh
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản kê khai các thiết bị kỹ thuật, trang bị phòng hộ lao động và an toàn của cửa hàng kinh doanh
Tải về
Bản kê khai cán bộ, nhân viên của cửa hàng kinh doanh
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dành cho doanh nghiệp
Tải về
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh, chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dành cho hộ gia đình
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hóa chất - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-028029-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Môi trường
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
15