Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-028987-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Chức danh, bằng cấp
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dục – Đào tạo
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 03 ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Bản sao từ sổ gốc
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị chỉnh sửa văn bằng chứng chỉ phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân đề nghi được chỉnh sửa văn bằng chứng chỉ nộp hồ sơ trực tiếp hoặc gửi qua bưu điện tới Sở Giáo dục – Đào tạo tỉnh Nam Định.
- Công chức Phòng Khảo thí và kiểm định chất lượng nhận và xem xét hồ sơ theo quy định (nếu đúng thì đề nghị lãnh đạo ra quyết định chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ, nếu không đúng thì trả lại hồ sơ để hoàn thiện hồ sơ).
Bước 3: Cá nhân nhận văn bằng, chứng chỉ đã được chỉnh sửa
Đơn đề nghị chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ
Giấy tờ tùy thân (Chứng minh nhân dân, hộ chiếu) bản sao có công chứng
Các văn bản chứng minh chi tiết cần được chỉnh sửa (xuất trình bản chính và nộp 01 bản có công chứng)
02 ảnh (3x4)
Bản chính văn bằng, chứng chỉ đã được cấp trước đây
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chỉnh sửa nội dung văn bằng chứng chỉ do các cơ sở giáo dục, phòng Giáo dục - Đào tạo khi lập danh sách dự thi hoặc ghi bằng không đúng với hồ sơ gốc của học sinh - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-028987-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Chức danh, bằng cấp
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
27