Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-030430-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Giáo dục- đào tạo, Thi đua, khen thưởng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ Tịch Nước
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Giáo dục Đào tạo
Cơ quan phối hợp (nếu có): Ủy ban nhân dân tỉnh, sở Nội vụ
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Nộp hồ sơ trước ngày 5/5 của năm xét tặng, nhận kết quả cuối tháng 11 của năm xét tặng
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đề nghị xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Cá nhân nộp hồ sơ tại các trường Trung học phổ thông và các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo nơi đã công tác trước khi nghỉ hưu.
- Các đơn vị nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì tiếp nhận, nếu chưa hợp lệ thì hướng dẫn người nộp hoàn thiện hồ sơ).
- Các đơn vị thành lập hội đồng xét tặng cấp cơ sở theo đúng quy định, sau đó gửi hồ sơ về hội đồng cấp tỉnh qua Sở Giáo dục Đào tạo.
- Hội đồng cấp tỉnh họp và xét tặng theo đúng quy định, sau đó gửi hồ sơ về Hội đồng cấp Bộ Giáo dục & Đào tạo.
Bước 3: Cá nhân nhận Quyết định phong tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú
Bản khai thành tích đề nghị xét tặng
Bản kê khai sáng kiến, công trình nghiên cứu
Tóm tắt nội dung sáng kiến, công trình nghiên cứu (đối với Nhà giáo Nhân dân)
Tờ trình đề nghị phong tặng của Hội đồng cấp dưới (cấp huyện đối với nhà giáo Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở... Cấp trường đối với nhà giáo công tác tại trường Trung học phổ thông)
Danh sách đề nghị xét tặng của Hội đồng cấp dưới
Biên bản kiểm phiếu của Hội đồng cấp dưới
Báo cáo quá trình tổ chức của Hội đồng cấp dưới
Tóm tắt hồ sơ cá nhân của Hội đồng cấp dưới
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xét tặng danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo Ưu tú - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-030430-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Giáo dục- đào tạo, Thi đua, khen thưởng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
35