Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-032250-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Cạnh tranh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kẻ từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức có nhu cầu Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa Sở Công Thương.
- Công chức nhận, kiểm tra hồ sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ).
Bước 3: Tổ chức nhận kết quả (Giấy đăng ký)
Đơn đề nghị theo mẫu quy định
Bản chính giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp đã được cơ quan có thẩm quyền cấp
Các tài liệu liên quan đến những nội dung thay đổi của chương trình bán hàng
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
200.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp bổ sung Giấy đăng ký tổ chức bán hàng đa cấp - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-032250-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Cạnh tranh
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
33