Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-032496-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hóa chất, dầu khí
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Công Thương
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Công Thương
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hoá lỏng chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa - Sở Công Thương.
- Công chức nhận, kiểm tra hố sơ (nếu hồ sơ hợp lệ thì tiếp nhận, nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn bổ sung hồ sơ).
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận kết quả (Giấy chứng nhận)
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hoá lỏng
Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp
Giấy chứng nhận an toàn về Phòng cháy chữa cháy do Công an cấp
Chứng chỉ học nghiệp vụ kinh doanh ngành hàng
Phiếu khám sức khoẻ của cán bộ công nhân viên làm việc tại cửa hàng do cơ quan có thẩm quyền cấp
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hoá lỏng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Thành phố: Doanh nghiệp:350.000 đồng; hộ kinh doanh cá thể: 150.000 đồng Nông thôn: Doanh nghiệp:175.000 đồng; hộ kinh doanh cá thể: 75.000 đồng
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy Chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí hoá lỏng - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-032496-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hóa chất, dầu khí
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
24