Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-035663-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 10 ngày từ kể từ ngày nhận hồ sơ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Chứng chỉ hành nghề
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân tổ chức chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thành phố.
- Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị Chi cục cấp giấy chứng chỉ.
Bước 3: Nhận chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Đơn xin cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Bản sao công chứng bằng cấp chuyên môn
Sơ yếu lý lịch có xác nhận của Ủy ban nhân dân phường, xã nơi cư trú
Giấy phép đăng ký kinh doanh
Chứng nhận đã tham dự các lớp tập huấn kiến thức chuyên môn và văn bản pháp luật mới do Chi cục Thú y tổ chức (nếu có)
02 ảnh chân dung 4 x 6 cm
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận hành nghề kinh doanh thuốc thú y 50.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng chỉ hành nghề kinh doanh thuốc thú y - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-035663-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

1
24