Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-035831-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Chăn nuôi, thú y
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chi cục Thú y
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Trạm Thú y các huyện, thành phố
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày từ kể từ ngày nhận hồ sơ cơ quan thú y có trách nhiệm: Khảo sát điều kiện vệ sinh thú y đối với địa điểm lập cơ sở, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật liên quan và trả lời bằng văn bản; cấp giấy chứng nhận vệ sinh thú y trong thời gian 10 ngày, kể từ ngày có kết quả kiểm tra đạt yêu cầu
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Nộp hồ sơ tại Trạm Thú y các huyện, thành phố.
Nhận và kiểm tra hồ sơ đề nghị Chi cục cấp chứng nhận.
Bước 3: Nhận giấy Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sơ sản xuất con giống
Giấy đăng ký kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y (theo mẫu)
Giấy phép đầu tư hoặc giấy phép kinh doanh (bản sao công chứng)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sơ sản xuất con giống
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí cấp giấy chứng nhận 20.000 đ/lần
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng nhận điều kiện vệ sinh thú y đối với các cơ sở chăn nuôi tập trung, cơ sơ sản xuất con giống - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-035831-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Chăn nuôi, thú y
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25