Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-036427-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Tài nguyên nước
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Không
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Tài nguyên và Môi trường
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở
Thời hạn giải quyết: 20 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép khai thác nước dưới đất
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Tổ chức, cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính một cửa của Sở. Nếu hồ sơ đầy đủ, hợp lệ theo quy định sẽ được xem xét trong 20 ngày làm việc
Bước 3: Tổ chức, cá nhân nhận giấy phép khai thác nước dưới đất
Đơn đề nghị cấp giấy phép khai thác nước dưới đất
Đề án khai thác nước dưới đất
Bản đồ khu vực và vị trí công trình khai thác nước dưới đất tỷ lệ 1: 25000- 1: 50 000 (nếu có). Trường hợp khu vực xin khai thác nước dưới đất chưa có bản đồ này thì sử dụng Trích lục bản đồ địa chính khuôn viên khu đất có vị trí công trình khai thác
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp giấy phép
Báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng nước dưới đất đối với trường hợp công trình có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên
Báo cáo kết quả thi công giếng khai thác đối với trường hợp công trình có lưu lượng nhỏ hơn 200 m3/ngày đêm
Trường hợp đã có công trình khai thác nước dưới đất đang hoạt động có lưu lượng từ 200 m3/ngày đêm trở lên thì lập báo cáo hiện trạng khai thác
Kết quả phân tích chất lượng nguồn nước cho mục đích sử dụng theo quy định của nhà nước tại thời điểm xin cấp giấy phép
Các văn bản pháp lý của cơ quan nhà nước cho phép xây dựng công trình khai thác nước dưới đất
Báo cáo đánh giá tác động môi trường (nếu công suất khai thác từ 1.000 m3/ngày đêm trở lên) hoặc bản cam kết bảo vệ môi trường (nếu công suất khai thác dưới 1.000 m3/ngày đêm)
Bản sao giấy chứng nhận hoặc giấy tờ hợp lệ về quyền sử dụng đất (có công chứng) tại nơi đặt giếng khai thác. Trường hợp đất nơi đặt giếng khai thác không thuộc quyền sử dụng đất của tổ chức, cá nhân xin phép thì phải có văn bản thoả thuận cho sử dụng đất giữa tổ chức, cá nhân khai thác với tổ chức, cá nhân đang có quyền sử dụng đất, được UBND xã, phường, thị trấn nơi đặt công trình xác nhận
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-036427-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Tài nguyên nước
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
20