Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-036630-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Năng lượng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Khoa học và Công nghệ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ, nếu hồ sơ của tổ chức, cá nhân hợp lệ thì sẽ nhận giấy phép mới
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép sử dụng thiết bị X-quang
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu xin cấp lại giấy phép thực hiện việc khai báo theo mẫu hồ sơ quy định
Bước 2: Sau khi cơ quan có thẩm quyền nhận được hồ sơ xin cấp lại:
+ Nếu việc cấp lại không liên quan đến việc thay đổi thiết bị bức xạ hay phòng đặt thiết bị bức xạ thì cơ quan hành chính sẽ tiến hành cấp lại giấy phép cho tổ chức cá nhân xin cấp lại giấy phép.
+ Nếu việc cấp lại giấy phép có liên quan đến việc thay đổi thiết bị bức xạ hay phòng đặt thiết bị bức xạ thì cơ quan hành chính sẽ tiến hành sẽ tiến hành thẩm định tại đơn vị nơi có đặt thiết bị X-quang.
Bước 3: Nếu kết quả thẩm định đúng như hồ sơ xin cấp lại giấy phép, cơ quan hành chính sẽ tiến hành cấp lại giấy phép cho tổ chức cá nhân xin cấp lại giấy phép (Bao gồm việc thu hồi giấy phép cũ và cấp giấy phép mới)
Đơn đề nghị sửa đổi giấy phép
Phiếu khai báo cơ sở bức xạ
Phiếu khai báo người phụ trách an toàn bức xạ
Phiếu khai báo nhân viên bức xạ
Hướng dẫn viết Báo cáo đánh giá an toàn bức xạ của cơ sở
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp lại giấy phép hoạt động của cơ sở bức xạ - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-036630-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Năng lượng
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29