Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-052278-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Phòng chống tệ nạn xã hội
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Chi cục phòng chống tệ nạn xã hội Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 30 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các cơ quan, tổ chức, cá nhân có nguyện vọng thành lập mới cơ sở cai nghiện tự nguyện hoặc gia hạn thời gian hoạt động (đối với cơ sở đã được thành lập) hoàn thiện hồ sơ theo quy định lập thành 03 bộ và gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương nơi đặt trụ sở chính của cơ sở cai nghiện
Bước 2: Sau khi nhận đủ hồ sơ xin cấp, gia hạn Giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tiếp nhận hồ sơ và gửi cho cơ sở xin cấp, gia hạn giấy phép hoạt động Phiếu tiếp nhận hồ sơ theo mẫu quy định;
+ Trường hợp tiếp nhận hồ sơ, nếu thấy hồ sơ xin cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý chưa hợp lệ thì trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có trách nhiệm thông báo bằng văn bản gửi các cơ sở xin cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý để bổ sung, hoàn chỉnh hồ sơ;
+ Trường hợp không đủ điều kiện để cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý thì Giám đốc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời và nêu rõ lý do;
+ Trong thời gian 30 ngày làm việc, kể từ ngày ghi trên phiếu tiếp nhận hồ sơ, nếu không có yêu cầu bổ sung thì Sở Lao động – Thương binh và Xã hội phải tổ chức thẩm tra hồ sơ. Kết quả thẩm tra và hồ sơ được gửi đến Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (Cục Phòng, chống tệ nạn xã hội) để tiến hành cấp giấy phép;
+ Giấy phép được thông báo đến Uỷ ban nhân dân từ cấp tỉnh đến cấp xã nơi cơ sở cai nghiện đóng trụ sở chính theo quy định của pháp luật.
+ Đối với trường hợp gia hạn giấy phép: Trước 30 ngày, khi giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý của cơ sở cai nghiện hết hạn, các cơ sở cai nghiện phải tiến hành lập hồ sơ theo quy định và gửi đến Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.
Hồ sơ thủ tục xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý:
- Đơn xin cấp giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý theo mẫu quy định;
- Hồ sơ cá nhân của người đứng tên xin thành lập cơ sở cai nghiện, bao gồm: Sơ yếu lý lịch cá nhân có ảnh chân dung cỡ 4x6cm và xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn nơi người đề nghị cấp giấy phép hoạt động cai nghiện đăng ký hộ khẩu thường trú theo mẫu quy định; Bản sao hợp pháp các văn bằng, chứng chỉ chuyên môn nghiệp vụ; Giấy chứng nhận sức khoẻ để làm việc do cơ sở khám chữa bệnh cấp huyện trở lên cấp;
- Các loại tài liệu chứng minh đảm bảo đủ các điều kiện thực hiện các bước của quy trình cai nghiện theo quy định hiện hành bao gồm các nội dung: về cơ sở vật chất, trang thiết bị và nhân sự;
- Bản sao hợp pháp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề, đối với các cơ sở cai nghiện hoạt động theo nội dung: Điều trị cắt cơn, giải độc và phục hồi sức khoẻ hoặc Thực hiện toàn bộ quy trình cai nghiện theo quy định hiện hành.
Hồ sơ thủ tục xin gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý:
- Đơn xin gia hạn giấy phép hoat động cai nghiện ma tuý theo mẫu được quy định;
- Tài liệu chứng minh đảm bảo đủ điều kiện mới (nếu có) để thực hiện các nội dung của quy trình cai nghiện, phục hồi của cơ sở cai nghiện theo quy định hiện hành;
- Bản sao hợp pháp giấy chứng nhận đủ điều kiện hành nghề; bản gốc giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý đã cấp;
- Báo cáo tình hình hoạt động cai nghiện ma tuý trong 05 năm.
Số bộ hồ sơ: 3 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp, gia hạn giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý
Tải về
Sơ yếu lý lịch của người đứng đầu cơ sở xin giấy phép hoạt động cai nghiện ma tuý
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Không quy định mức cụ thể
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Quy định về điều kiện, thủ tục cấp giấy phép và quản lý hoạt động của các cơ sở cai nghiện ma túy tự nguyện - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-052278-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Phòng chống tệ nạn xã hội
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22