Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-075582-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Chế độ - chính sách
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Cơ quan Công an cấp Trung đoàn và tương đương trở lên
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện:
Thời hạn giải quyết: Chưa có quy định cụ thể về thời gian giải quyết
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện:
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Hạ sỹ quan, chiến sỹ có con đẻ, con nuôi hợp pháp đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập và cơ sở giáo dục phổ thông công lập có trách nhiệm lập hồ sơ và nộp hồ sơ cho cơ quan, đơn vị đang công tác
Bước 3: Nhận “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” tại đơn vị hạ sỹ quan, chiến sỹ đang công tác
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
Thời gian hưởng chế độ miễn học phí đối với con hạ sỹ quan, chiến sỹ được tính từ ngày cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được hưởng chế độ miễn học phí” đến hết thời hạn phục vụ của hạ sỹ quan, chiến sỹ.
Đơn vị quản lý hạ sỹ quan, chiến sỹ (cấp trung đoàn và tương đương trở lên) có trách nhiệm gửi thông báo về địa phương (nơi con của hạ sỹ quan, chiến sỹ học tập) để phối hợp với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập ngừng thực hiện chế độ miễn học phí đối với con của hạ sỹ quan, chiến sỹ kể từ ngày hạ sỹ quan, chiến sỹ xuất ngũ; trở thành học viên các trường Công an nhân dân; hy sinh, từ trần; bị tước danh hiệu Công an nhân dân hoặc bị trả về địa phương.
Hạ sỹ quan, chiến sỹ có con được hưởng chế độ miễn học phí có trách nhiệm khai (theo mẫu số 05/TK-MHP), báo cáo đơn vị trực tiếp quản lý (đại đội hoặc tiểu đoàn) xác nhận, gửi cấp trung đoàn và tương đương trở lên để được cấp “Giấy chứng nhận đối tượng được miễn học phí” cho thân nhân
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản khai miễn học phí
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đối tượng miễn học phí cho con đẻ, con nuôi hợp pháp của hạ sỹ quan, chiến sỹ đang phục vụ có thời hạn trong lực lượng Công an nhân dân - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-075582-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Chế độ - chính sách
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
29