Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-078584-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 5 ngày (trường hợp cần xác minh là 10 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đi đăng ký kết hôn phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ (hợp lệ thì tiếp nhận và hẹn ngày đăng ký, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại).
Bước 3: Tổ chức đăng ký kết hôn (hai bên nam, nữ phải có mặt trụ sở Ủy ban nhân dân cấp xã)
Bước 4: Cá nhân nhận Giấy đăng ký kết hôn
Tờ khai (theo mẫu)
Chứng minh nhân dân
Xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú về tình trạng hôn nhân (trong trường hợp khác nơi cư trú)
Xác nhận của thủ trưởng đơn vị (đối với cán bộ, chiến sĩ đang công tác trong lực lượng vũ trang)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ khai đăng ký kết hôn
Tải về
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Đăng ký kết hôn - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-078584-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hộ tịch
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
33