Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-078602-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hộ tịch
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ và niên yết việc nhận con nuôi trong 07 ngày
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Quyết định hành chính
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đăng ký nuôi con nuôi phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân trực tiếp nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (tính tự nguyện, tư cách của người nhận con nuôi, mục đích nhận con nuôi).
Bước 3: Tổ chức đăng ký việc nuôi con nuôi (bên cho và bên nhận con nuôi phải có mặt)
Bước 4: Cá nhân nhận quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
Bản sao Giấy khai sinh của người được nhận làm con nuôi
Biên bản xác nhận tình trạng trẻ bị bỏ rơi, nếu người được nhận làm con nuôi là trẻ bị bỏ rơi
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy thoả thuận về việc cho và nhận con nuôi
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Đăng ký nuôi con nuôi 20.000 đ

0
30