Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-078689-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong buổi làm việc hoặc không quá 03 ngày làm việc trong trường hợp cần xác minh làm rõ nhân thân của người yêu cầu chứng thực
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy tờ, văn bản có chứng thực của Ủy ban nhân dân cấp xã
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân đi chứng thực phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại bộ phận “Một cửa” của Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (hợp lệ thì tiếp nhận, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ).
Bước 3: Người yêu cầu chứng thực phải ký trước mặt người thực hiện chứng thực
Bước 4: Cá nhân nhận kết quả chứng thực
Phiếu yêu cầu chứng thực
Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu hoặc các giấy tờ tuỳ thân khác
Giấy tờ, văn bản mà mình sẽ ký vào đó
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Phiếu yêu cầu chứng thực
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt 10.000 đồng/ trường hợp
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-078689-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Luật sư – Công chứng – Thừa phát lại
Tình trạng:
Còn áp dụng

0
25