Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-079892-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đất đai – nhà ở - công sở
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Ủy ban nhân dân cấp xã
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn không quá 02 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Hợp đồng đã được xác nhận
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân khi làm thủ tục chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Ủy ban nhân dân cấp xã.
- Công chức nhận và kiểm tra hồ sơ (nếu hợp lệ thì tiếp nhận, không hợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn làm lại).
Bước 3: Cá nhân nhận kết quả xác nhận
Hợp đồng chuyển đổi quyền sử dụng đất
Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc 1 trong các loại giấy tờ vè quyền sử dụng đất theo quy định tại các khoản 1, 2 và 5 Điều 50 Luật đất đai (nếu có)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Xác nhận chuyển đổi quyền sử dụng đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân (giữa 2 hộ gia đình, cá nhân) - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-079892-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đất đai – nhà ở - công sở
Tình trạng:
Không còn áp dụng

0
37