Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-080099-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Tiền hỗ trợ
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách hỗ trợ, tiêu chuẩn, định mức, hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ đến đơn vị liên quan, từng ngư dân trong địa phương quản lý.
- Cá nhân, tổ chức đề nghị được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện (đối với huyện Nghĩa Hưng: nộp hồ sơ tại xã, xã tổng hợp nộp lên Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).
- Công chức tiếp nhận hồ sơ: Nếu đúng theo quy định thì tiếp nhận và hoàn thành thủ tục, nếu chưa đúng thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả: Kho bạc Nhà nước huyện cấp tiền hỗ trợ theo quy định cho cá nhân, tổ chức được hỗ trợ
Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu có xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về địa chỉ cư trú hợp pháp và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản trên biển
Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân xã, thị trấn về các giấy tơ: đăng ký lưu hành phương tiện đánh bắt hải sản, giấy đăng kiểm tàu, giấy phép khai thác hải sản đối với tàu đánh bắt hải sản hoặc giấy đăng ký kinh doanh dối với tàu làm dịch vụ, giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực
Bản sao các giấy tờ liên quan đến việc xác định máy tàu máy mới 100% đạt các tiêu chuẩn kinh tế - kỹ thuật theo quy định của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Số bộ hồ sơ: 5 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ mua mới, đóng mới tàu cá
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ ngư dân mua mới, đóng mới tàu đánh bắt hải sản có công suất máy từ 90 cv trở lên hoặc tàu cung ứng dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-080099-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

1
22