Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-080105-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Thủy sản
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Không quá 30 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Hỗ trợ 30% kinh phí mua bảo hiểm thân tàu, 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn:
+ Tổ chức phổ biến, quán triệt và tuyên truyền sâu rộng nội dung chính sách hỗ trợ, tiêu chuẩn, định mức, hồ sơ, thủ tục đề nghị hỗ trợ đến đơn vị liên quan, từng ngư dân trong địa phương quản lý.
+ Rà soát, thống kê, phân loại, lập danh sách số lượng tàu cá.
- Cá nhân, tổ chức đề nghị được hỗ trợ chuẩn bị hồ sơ theo quy định.
Bước 2: - Cá nhân, tổ chức nộp hồ sơ tại phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện.
- Công chức tiếp nhận hồ sơ: Nếu đúng theo quy định thì tiếp nhận và hoàn thành thủ tục, nếu chưa đúng thì hướng dẫn người nộp hồ sơ làm lại.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận kết quả: Kho bạc Nhà nước huyện cấp tiền hỗ trợ theo quy định cho cá nhân, tổ chức được hỗ trợ
Đối với kinh phí bảo hiểm thân tàu:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm thân tàu có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về địa chỉ cư trú và có tiến hành hoạt động khai thác hải sản, hoặc dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản trên biển.
+ Bản sao có công chứng hoặc xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về các giấy tờ: giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá hoặc sổ chứng nhận khả năng hoạt động tàu cá; giấy phép khai thác thuỷ sản (đối với tàu khai thác hải sản).
+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm thân tàu còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Đối với kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên:
+ Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn thuyền viên có xác nhận của Ủy ban nhân dân cấp xã.
+ Bản sao giấy chứng nhận bảo hiểm tai nạn thuyền viên còn hiệu lực đến ngày chủ tàu nộp hồ sơ đề nghị hỗ trợ.
Số bộ hồ sơ: 4 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và bảo hiểm tai nạn thuyền viên
Tải về
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Hỗ trợ về kinh phí mua bảo hiểm thân tàu cho tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản có công suất máy từ 40 cv trở lên. Hỗ trợ kinh phí bảo hiểm tai nạn cho thuyền viên cho các thuyền viên trên các tàu đánh bắt hải sản, tàu dịch vụ cho hoạt động khai thác hải sản - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-080105-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Thủy sản
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22