Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-080555-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Quản lý thị trường
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Qua Bưu điện Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 15 ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép kinh doanh bán lẻ rượu
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân, tổ chức xin phép kinh doanh chuẩn bị hồ sơ và nộp hồ sơ theo quy định tại phòng Công thương - Ủy ban nhân dân cấp huyện, phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Bước 2: - Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ, đặt lịch kiểm tra thực tế, lập biên bản kiểm tra.
- Công chức thẩm định hồ sơ thủ tục lập, in giấy phép kinh doanh và trình trưởng phòng ký.
- Vào sổ lưu của Phòng và đóng hồ sơ vào tập lưu.
Bước 3: Cá nhân, tổ chức nhận Giấy phép kinh doanh tại phòng Công thương – Ủy ban nhân dân cấp huyện, Phòng Kinh tế - Ủy ban nhân dân thành phố Nam Định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Bản sao công chứng giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có mặt hàng rượu, giấy chứng nhận mã số thuế
Văn bản giới thiệu hoặc hợp đồng bán lẻ, hợp đồng đại lý bán lẻ với ít nhât một nhà cung cấp rượu
Hồ sơ về địa điểm kinh doanh gồm: Bản sao công chứng giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, hoặc văn bản chứng minh tính hợp pháp về địa chỉ, địa điểm kinh doanh, bản kê các thiết bị bảo quản, các tài liệu liên quan đến an toàn Phòng cháy chữa cháy, vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn đề nghị cấp giấy phép kinh doanh (hoặc đại lý bán lẻ) rượu
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu + Doanh nghiệp: 350.000 đồng. đối với khu vực thành phố Nam Định; 175.000 đồng đối với các huyện. + Hộ kinh doanh cá thể: 150.000 đồng đối với khu vực thành phố Nam Định; 75.000 đồng đối với các huyện.
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép kinh doanh bán lẻ (hoặc đại lý bán lẻ) rượu - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-080555-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Quản lý thị trường
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
22