Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-080613-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Hộ kinh doanh
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có): Không
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Tài chính kế hoạch - Ủy ban nhân dân cấp huyện
Cơ quan phối hợp (nếu có): Không
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 05 ngày làm việc
Đối tượng thực hiện: Cá nhân
Kết quả thực hiện: Giấy đăng ký
Tình trạng áp dụng: Không còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Cá nhân làm thủ tục đăng ký kinh doanh phải chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: - Cá nhân nộp hồ sơ tại Trung tâm giao dịch hành chính “Một cửa” - Ủy ban nhân dân cấp huyện.
- Công chức nhận và kiểm tra tính đầy đủ của hồ sơ do khách hàng nộp (nếu hồ sơ đã hợp lệ thì nhận, chưa hợp lệ thì hướng dẫn làm hồ sơ).
- Công chức khi nhận hồ sơ hợp lệ theo quy định phải trao giấy biên nhân về việc nhận hồ sơ cho người nộp hồ sơ, trong đó ghi rõ giấy tờ có trong hồ sơ đã nhận và hẹn thời hạn trả kết quả cho người đăng ký.
Bước 3: Cá nhân nhận giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh (theo mẫu)
Bản sao chứng minh nhân dân, hộ khẩu hoặc giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đối với địa điểm khác kinh doanh khác với chỗ ở hiện tại
Bản sao (có chứng thực) chứng chỉ hành nghề của cá nhân người đăng ký kinh doanh (nếu ngành nghề đó yêu cầu phải có chứng chỉ hành nghề)
Trường hợp thuê nhà phải có hợp đồng thuê nhà kèm theo (HĐ qua cơ quan tư pháp chứng thực)
Số bộ hồ sơ: 1 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Giấy đề nghị đăng ký kinh doanh
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh 30.000đ
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hộ kinh doanh - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-080613-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Hộ kinh doanh
Tình trạng:
Không còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
23