Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-114965-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Đầu tư tại Việt Nam
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Cơ quan phối hợp (nếu có): Cơ quan chủ quản, chuyên ngành và các cơ quan liên quan
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 30 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Cá nhân và Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy chứng nhận
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Chủ đầu tư chuẩn bị hồ sơ theo quy định
Bước 2: Chủ đầu tư nộp hồ sơ tại bộ phận một của Sở Kế hoạch và Đầu tư (nếu hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn chủ đầu tư bổ sung cho đầy đủ, hợp lệ)
Bước 3: Nhận kết quả Giấy chứng nhận đầu tư (điều chỉnh lần…….) tại bộ phận một cửa của Sở Kế hoạch và Đầu tư
Bản đăng ký / đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Dự án đầu tư
Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hợp lệ
Giải trình lý do điều chỉnh; những thay đổi so với dự án đang triển khai; Báo cáo tình hình thực hiện dự án đến thời điểm điều chỉnh dự án
Số bộ hồ sơ: 08 bộ trong đó có 01 bản chính, 07 bản sao y
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Bản đăng ký/ đề nghị điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm tra và trình Ủy ban nhân dân tỉnh Điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-114965-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Đầu tư tại Việt Nam
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
19