Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-116549-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có):
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: Theo quy định nhà nước: 20 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ. Theo quy định của Sở Xây dựng: 15 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Giấy phép
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Tổ chức khi làm thủ tục xin cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS loại II) chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp.
+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16 giờ thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Phòng Quản lý Quy Hoạch- Kiến trúc tham mưu cho giám đốc Sở Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS loại II)
Bước 4: Tổ chức nhận Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS loại II) tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng theo giấy hẹn. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy uỷ quyền hợp lệ và chứng minh thư của người uỷ quyền.
- Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ làm việc từ 8 giờ đến 16 giờ thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
- Phù hợp với quy hoạch được duyệt.
- Ý kiến của cơ quan khác có liên quan (nếu cần).
Đơn xin giấy phép xây dựng (theo mẫu)
Hợp đồng thuê đặt trạm với chủ công trình
Bản vẽ sơ đồ vị trí công trình, bản vẽ các mặt đứng điển hình của trạm và cột ăng ten lắp đặt vào công trình
Số bộ hồ sơ: 2 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Đơn xin cấp giấy phép xây dựng (Sử dụng cho trạm và cột ăng ten được lắp đặt vào công trình đã xây dựng- BTS loại 2)
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Cấp giấy phép xây dựng 100.000đ/giấy phép
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Cấp Giấy phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin di động (BTS loại II) - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-116549-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [1]

0
26