Những Thủ tục hành chính này THƯ VIỆN PHÁP LUẬT đã ngừng cập nhật từ ngày 11/06/2017, quý khách vui lòng cân nhắc trước khi sử dụng.

Hỗ trợ

Hỗ trợ Pháp Lý
Hỗ trợ Dịch Vụ
ĐT: (028) 3930 3279
DĐ: 0906 22 99 66
 

Tìm trong: Tất cả Tiêu đề Số hồ sơ
Cấp thực hiện: Lĩnh vực thực hiện:   
Kết quả phải: Có tất cả các từ trên Chính xác cụm từ trên
Cơ quan hành chính: Lĩnh vực thực hiện:

Số hồ sơ: T-NDH-116654-TT
Cơ quan hành chính: Nam Định
Lĩnh vực thống kê: Quy hoạch xây dựng
Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ủy ban nhân dân tỉnh
Cơ quan hoặc người có thẩm quyền được ủy quyền hoặc phân cấp thực hiện (nếu có):
Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Sở Xây dựng tỉnh Nam Định
Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên và Môi Trường Nam Định
Cách thức thực hiện: Trụ sở cơ quan hành chính
Thời hạn giải quyết: 7 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ
Đối tượng thực hiện: Tổ chức
Kết quả thực hiện: Kết quả thẩm định, ý kiến phê duyệt
Tình trạng áp dụng: Còn áp dụng
Trình tự thực hiện
Tên bước Mô tả bước
Bước 1: Các tổ chức khi làm thủ tục thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng chuẩn bị hồ sơ
Bước 2: - Tổ chức nộp hồ sơ tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng Tỉnh Nam Định (Số 112 Nguyễn Đức Thuận – TP Nam Định, tỉnh Nam Định).
- Công chức tiếp nhận và kiểm tra hồ sơ:
+ Hồ sơ hợp lệ thì viết giấy hẹn trả cho người nộp.
+ Hồ sơ chưa hợp lệ thì hướng dẫn để người nộp hoàn thiện hồ sơ.
- Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ 8 giờ đến 16 giờ thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần (ngày lễ nghỉ).
Bước 3: Phòng Quản lý Quy Hoạch- Kiến trúc tham mưu cho giám đốc Sở ban h ành kết quả thẩm định, ý kiến phê duyệt
Bước 4: Các tổ chức nhận kết quả tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của Sở Xây dựng theo giấy hẹn. Trong trường hợp nhận hộ, người nhận hộ phải có thêm giấy ủy quyền hợp lệ và chứng minh thư của người ủy quyền.
- Thời gian trả hồ sơ: Trong giờ làm việc (theo quy định) từ 8 giờ đến 16 giờ thứ ba, thứ tư và thứ năm hàng tuần.
Điều kiện thực hiện
Nội dung Văn bản qui định
+ Phù hợp với thông báo của Ủy ban nhân dân tỉnh.
+ Phù hợp với dự án được lập.
+ Các văn bản ý kiến của các ngành liên quan (nếu cần).
Tờ trình xin thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng của chủ đầu tư
Thông báo của Ủy ban nhân dân Tỉnh có công chứng
Hồ sơ quy hoạch tổng mặt bằng và dự án theo quy định hiện hành
Số bộ hồ sơ: 9 bộ
Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai Văn bản qui định
Tờ trình về việc xin thẩm định và phê duyệt tổng mặt bằng
Tải về
Tên phí Mức phí Văn bản qui định
Lệ phí thẩm định Mức phí được tính toán theo quy mô và tính chất của quy hoạch
TTHC liên quan nội dung
Không có
TTHC liên quan hiệu lực
Không có
TTHC bị sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC bị thay thế - [0]
...
TTHC bổ trợ - [0]
...
TTHC đang xem
Thẩm định và phê duyệt quy hoạch tổng mặt bằng - Nam Định
Số hồ sơ:
T-NDH-116654-TT
Cơ quan hành chính:
Nam Định
Lĩnh vực:
Quy hoạch xây dựng
Tình trạng:
Còn áp dụng
TTHC sửa đổi, bổ sung - [0]
...
TTHC thay thế - [0]
...
TTHC gần nội dung - [0]
...

0
41